KREDYT PŁYNNOŚCIOWY (2,0%)

Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy 2%

Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Sprawdź co zyskasz:

 • oprocentowanie dla Ciebie w okresie stosowania dopłat wynosić będzie tylko 2%, pozostałą część oprocentowania dopłaca ARiMR,
 • dodatkowe środki niezbędne do funkcjonowania gospodarstwa,
 • okres stosowania dopłat do oprocentowania wynosi 60 miesięcy.

Charakterystyka produktu:

 • kredyt może być udzielony gospodarstwom rolnym na regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa, w tym:
 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.
 • maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:
  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;
 • pomoc ARiMR stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania,
 • oprocentowanie kredytów może być zmienne i nie może wynosić więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę banku nie większą niż 3 p. p.,
 • dopłaty do oprocentowania są stosowane, gdy kredytobiorca dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności
 • kredyt może być udzielany do 30 czerwca 2024 r.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Odwiedź dowolny oddział Banku lub zadzwoń, a nasz pracownik odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Masz pytanie – napisz do nas

Dokumenty do pobrania:

Zobacz także

Kredyty dla rolnictwa