O Banku

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest dynamicznie rozwijającym się polskim bankiem o spółdzielczej formie własności posiadającym ponad 2400 polskich członków. Działa na terenie powiatu tureckiego, kaliskiego i poddębickiego, posiada 8 oddziałów, w których świadczy obsługę bankową dla osób prywatnych, rolników, firm, jednostek budżetowych oraz wszelkiego rodzaju stowarzyszeń i kół. Jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej z siedzibą w Poznaniu. Od ponad 100 lat Bank towarzyszy i wspiera rozwój lokalnej ludności, a dzięki elastycznej polityce i nowoczesnym produktom grono klientów, którzy obdarzyli bank swoim zaufaniem ciągle wzrasta.

Wizja, Misja i Strategia

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest bankiem uniwersalnym, działającym w środowisku lokalnym, obsługującym wszystkich członków i klientów banku wspierający rozwój gospodarczy i społeczny, gwarantujący bezpieczeństwo prowadzonych transakcji obsługiwanych produktów.
Nowoczesny lokalny bank, świadczący usługi o wysokiej jakości, dostosowane do potrzeb klientów w sposób rzetelny, wiarygodny, profesjonalny i efektywny, z wykorzystaniem bezpiecznych technologii bankowych.
Nowa strategia banku obejmuje okres 2021-2025

Członkostwo w RBS w Malanowie

Członkiem Banku może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. W celu zostania członkiem banku należy złożyć pisemną deklarację, wnieść wpisowe oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział członkowski.
Członek Banku ma prawo do brania udziału w Zebraniach Przedstawicieli, Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy, wybierania i bycia wybieranym do organów Banku, udziału w nadwyżce bilansowej (dywidenda), zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, sprawozdaniem finansowym Banku, opinią biegłego rewidenta, uchwałami i protokołami organów Banku.
Każdy członek ma prawo do 1 głosu niezależnie od ilości posiadanych udziałów. Udziały mogą być dziedziczone lub zapisane na rzecz wskazanej w deklaracji osobie.