Władze banku

Zarząd:

Jan Tygielski
Prezes Zarządu
Beata Wieczorek
Wiceprezes Zarządu
Grażyna Piąstka
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Piotr Gebler
2. Romuald Miling
3. Marianna Ochocka
4. Paweł Gruszczyński
5. Lucjan Łukasik
6. Jan Szczeciński
7. Halina Szczecińska
– Przewodniczący RN
– Z-ca Przewodniczącego
– Sekretarz
– Członek
– Członek
– Członek
– Członek