Władze banku

Zarząd:

Jan Tygielski
Prezes Zarządu
Beata Wieczorek
Wiceprezes Zarządu
Grażyna Piąstka
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Piotr Gebler
2. Daria Pietrzak
3. Romuald Miling
4. Adam Białkowski
5. Anna Goszczyk
6. Paweł Gruszczyński
7. Lucjan Łukasik
    – Przewodniczący RN
– Sekretarz RN
– Zastępca Przewodniczącego RN
– Członek RN
– Członek RN
– Członek RN
– Członek RN