Historia banku

Działalność Spółdzielczości Bankowej w Malanowie zapoczątkowana została w 1912 roku założeniem Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego, funkcjonującego na zasadzie samopomocy. Następnie nazwa ta była kilkakrotnie zmieniona m.in. na: „Kasa Spółdzielcza” i „Kasa Stefczyka”. W roku 1962 na mocy ówczesnych przepisów postanowiono powołać samodzielną jednostkę o nazwie Bank Spółdzielczy w  Malanowie. Bank swoją działalność prowadził w pomieszczeniach wydzierżawionych najpierw od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a później u osób prywatnych. Z chwilą ukończenia budowy nowego budynku w roku 1984, działalność Banku została przeniesiona na ul. Turecką 10 w Malanowie i  pod tym adresem Bank posiada swoją siedzibę do tej pory .

Okres lat 1984-85 był trudny dla Banku z uwagi na duże obciążenia kosztami wynikającymi z budowy nowego obiektu bankowego. W tym czasie nastąpiła zmiana kierownictwa Banku.  Straty zostały szybko odrobione i w krótkim okresie kondycja Banku była na tyle dobra, że jako jeden z nielicznych otrzymał zgodę od organów nadzoru bankowego na przyłączenie okolicznych banków o złej kondycji finansowej.  I tak w 1996r. przyłączono Bank w Kawęczynie, w 1997r. Bank w Uniejowie i Dobrej, a w następnych latach kolejne. Obecnie Bank posiada oddziały w Malanowie, Dobrej, Kawęczynie,  Uniejowie, Cekowie-Kolonii, Turku i Władysławowie.

W roku 2001 z uwagi na skalę działania i lokalny charakter naturalnie przyjęto nazwę: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie.

Aktualnie Bank działa poprzez 8 placówek bankowych, z których 5 budynków jest własnością banku, 9 bankomatów zlokalizowanych w 3 powiatach, obsługuje 8 tys. klientów prowadząc 12 tys. kont bankowych. Systematycznie podnosi jakość oferowanych usług poprzez rozwój technologiczno-informatyczny, obsługę internetową i mobilną oraz obsługę w walutach obcych. Mając na uwadze podnoszenie warunków obsługi klientów systematycznie modernizuje placówki bankowe, a nowy budynek Oddziału w Cekowie-Kolonii funkcjonuje w energooszczędnej technologii odzysku ciepła. RBS w Malanowie działa na lokalnym rynku bankowym obsługując rolników, przedsiębiorców, samorządy, ludność prywatną, wspiera inicjatywy organizacji społecznych, młodzieży i szkół oraz inne wydarzenia kulturalne i społeczne. Wszelkim działaniom banku towarzyszy zasada „bezpiecznie i nowocześnie”.