NNW Dziecka

Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków

Gwarantujemy objęcie ochroną Twojego dziecka przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem.

Ubezpieczenie Generali, z myślą o NNW – pakiet dziecko oferuje:

 • Kilka wariantów ubezpieczenia NNW do wyboru
 • Prosty proces likwidacji szkód
 • Wsparcie finansowe na walkę o zdrowie dziecka
 • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu
 • Już od  39 zł rocznie (dotyczy wariantu oszczędnego)

Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o NNW – pakiet dziecko to:

 • Wypłata za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19),
 • Nawet do 10 000 zł za wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym zakup uszkodzonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wózka inwalidzkiego, uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub uszkodzonego aparatu słuchowego),
 • Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta,
 • Pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej,
 • Wypłata za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu,
 • Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki,
 • Zwrot kosztu wycieczki szkolnej jeśli dziecko nie mogło w niej uczestniczyć z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • Zwrot kosztów udzielonej dziecku pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej po traumatycznym przeżyciu,
 • świadczenie w przypadku wycięcia wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych,
 • możliwość skorzystania z drugiej opinii medycznej w sytuacji  zdiagnozowania poważnego zachorowania, czy organizacji i pokrycia kosztów badań profilaktycznych BRCA1 i BRCA2.

Z polisą Generali skorzystasz z Programu Rabatowego Generali

Ważne dokumenty:

Szkodę możesz zgłosić:

Przez telefon