Kantor SGB

Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną lub w aplikacji mobilnej:

 • szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
 • na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Kantor SGB to:

 • atrakcyjne kursy walut,
 • intuicyjny serwis transakcyjny,
 • wymiana online (w godzinach dostępności usługi),
 • natychmiastowa realizacja transakcji,
 • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Wymiana walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej SGB24 lub aplikacji mobilnej SGB Mobile. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Możesz też tak zlecić wymianę, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.

Godziny udostępnienia wymiany walut w usłudze Kantor SGB oraz limity transakcyjne w czasie rozszerzonym

KANTOR SGB

Usługa dostępna w dni robocze od od 9:00 do15.00.

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne:

- limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 100 tys. zł/ równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta).

- maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi  dla waluty EUR: 100 000 EUR,

dla waluty USD: 30 000 USD

dla waluty GBP: 30 000 GBP Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu

Standardowe limity wymiany walut dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia w usłudze Kantor SGB dla klientów indywidualnych 

 1. Ustala się standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunku (w jednostkach waluty):
Waluta rachunku  Limit pojedynczej operacji  Limit wszystkich operacji w ciągu dnia
złoty polski (PLN)50.000 200.000 
funt brytyjski (GBP)2.00020.000
dolar amerykański (USD)2.50025.000
euro (EUR)2.00020.000
 • W przypadku wprowadzenia możliwości wymiany innej waluty, niż wskazana w ust. 1 standardowy limit pojedynczej operacji oraz limit wszystkich operacji w ciągu dnia wyznacza się jako iloraz odpowiedniego limitu w złotych i kursu średniego nowej waluty.
 • Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
 • O wysokości limitów ostatecznie decyduje Bank.

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia  w usłudze Kantor SGB dla klientów instytucjonalnych

1. Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunku (w jednostkach waluty):

Waluta rachunku  Limit pojedynczej operacji*  Limit wszystkich operacji w ciągu dnia*
złoty polski (PLN)50.000 200.000 
funt brytyjski (GBP)10.000 (2.000)45.000 (20.000)
dolar amerykański (USD)10.000 (2.500)50.000 (25.000)
euro (EUR)10.000 (2.000)45.000 (20.000)

* limity podane w nawiasie dla walut innych niż złoty polski dotyczą wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolników

2. W przypadku wprowadzenia możliwości wymiany innej waluty niż wskazana w ust. 1 standardowy limity pojedynczej operacji oraz limit wszystkich operacji dnia wyznacza się jako iloraz odpowiedniego limitu w złotych  i kursu średniego nowej waluty

3. Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

 • O wysokości limitów ostatecznie decyduje Bank.

Jak korzystać z Kantoru SGB?

Pobierz instrukcję