Kantor SGB

Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną lub w aplikacji mobilnej:

 • szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
 • na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Kantor SGB to:

 • atrakcyjne kursy walut,
 • intuicyjny serwis transakcyjny,
 • wymiana online (w godzinach dostępności usługi),
 • natychmiastowa realizacja transakcji,
 • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Wymiana walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej SGB24 lub aplikacji mobilnej SGB Mobile. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Możesz też tak zlecić wymianę, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.

Godziny udostępnienia wymiany walut w usłudze Kantor SGB oraz limity transakcyjne w czasie rozszerzonym

KANTOR SGB

Usługa dostępna w dni robocze od od 9:00 do15.00.

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne:

- limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 100 tys. zł/ równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta).

- maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi  dla waluty EUR: 100 000 EUR,

dla waluty USD: 30 000 USD

dla waluty GBP: 30 000 GBP Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu

Standardowe limity wymiany walut dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia w usłudze Kantor SGB dla klientów indywidualnych 

 1. Ustala się standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunku (w jednostkach waluty):
Waluta rachunku  Limit pojedynczej operacji  Limit wszystkich operacji w ciągu dnia
złoty polski (PLN)50.000 200.000 
funt brytyjski (GBP)2.00020.000
dolar amerykański (USD)2.50025.000
euro (EUR)2.00020.000
 • W przypadku wprowadzenia możliwości wymiany innej waluty, niż wskazana w ust. 1 standardowy limit pojedynczej operacji oraz limit wszystkich operacji w ciągu dnia wyznacza się jako iloraz odpowiedniego limitu w złotych i kursu średniego nowej waluty.
 • Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
 • O wysokości limitów ostatecznie decyduje Bank.

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia  w usłudze Kantor SGB dla klientów instytucjonalnych

1. Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunku (w jednostkach waluty):

Waluta rachunku  Limit pojedynczej operacji*  Limit wszystkich operacji w ciągu dnia*
złoty polski (PLN)50.000 200.000 
funt brytyjski (GBP)10.000 (2.000)45.000 (20.000)
dolar amerykański (USD)10.000 (2.500)50.000 (25.000)
euro (EUR)10.000 (2.000)45.000 (20.000)

* limity podane w nawiasie dla walut innych niż złoty polski dotyczą wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolników

2. W przypadku wprowadzenia możliwości wymiany innej waluty niż wskazana w ust. 1 standardowy limity pojedynczej operacji oraz limit wszystkich operacji dnia wyznacza się jako iloraz odpowiedniego limitu w złotych  i kursu średniego nowej waluty

3. Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

 • O wysokości limitów ostatecznie decyduje Bank.

Jak korzystać z Kantoru SGB?

Pobierz instrukcję

LEASING

Współpracujemy z firmą SGB LEASING  Sp. z o.o. w ramach świadczenia usług leasingowych. SGB Leasing Sp. z o.o. to polska firma leasingowa z kapitałem Spółdzielczej Grupy Bankowej, która już od 25 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku usług leasingowych. Zdobyte, wieloletnie doświadczenie w obszarze leasingu pozwala firmie oferować atrakcyjne produkty finansowe dostosowane do potrzeb i wymagań klientów. Wszystkim podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność rolniczą SGB Leasing oferuje korzystny leasing maszyn i urządzeń rolniczych. Leasing to wciąż jedna z najpopularniejszych i najbardziej korzystnych form finansowania inwestycji . W 2018 roku blisko 30% wszystkich inwestycji w środki trwałe zostało sfinansowanych leasingiem. Niezbędne urządzenia rolnicze można łatwo i szybko sfinansować za pomocą leasingu podnosząc w ten sposób konkurencyjność prowadzonej działalności bez angażowania własnego kapitału. 

Przedmiot finansowania:

Nowe lub używane maszyny i urządzenia rolnicze jak np. ciągnik rolniczy + ładowacz czołowy, kombajn, sieczkarnia samobieżna, opryskiwacz samobieżny, ładowarka, przyczepa rolnicza. kosiarka, opryskiwacz, prasa rolująca, prasa kostkująca, praso-owijarka, owijarka, przetrząsaczo-zgrabiarka, wóz paszowy, ładowacz czołowy, rozsiewacz do nawozów, siewnik, sadzarka, pług, wóz asenizacyjny, rozrzutnik obornika, deszczownię, glebogryzarkę i wiele innych.

Dla kogo przeznaczony jest produkt:

Produkt skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, których działalność związana jest w wykorzystywaniem maszyn i urządzeń rolniczych.

Oferta:

 • Okres finansowania – do 84 miesięcy
 • Przedmioty nowe i używane
 • Udział własny już od 0%
 • Leasing operacyjny, finansowy, zwrotny
 • Raty równe, degresywne, sezonowe
 • Atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe – jednoroczne lub wieloletnie

Korzyści:

 • Proste zasady udzielania
 • Minimum formalności
 • Kompleksowa obsługa
 • Elastyczne, jasne i przejrzyste warunki umowy
 • Możliwość ustalenia rat dopasowanych do specyfiki prowadzanej działalności rolniczej
 • Niestandardowe rozwiązania dla skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Doradztwo specjalistów

Masz pytanie – napisz do nas

Więcej informacji na www.sgbleasing.pl

OPERACJE WALUTOWE

Pośredniczymy w przyjmowaniu poleceń wypłaty za granicę realizowanych przez SGB Bank SA

POLECENIE WYPŁATY

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych.

SGB zapewnia:

 • błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu w następnym dniu roboczym od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do dnia bieżącego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym),
 • całkowite bezpieczeństwo transakcji – sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane.

Ponadto SGB oferuje:

 • możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5 000 EUR lub równowartości w innej walucie,
 • korzystną taryfę prowizji i opłat,
 • możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego.

Pobierz druk polecenia wypłaty.

Zobacz jakie informacje należy podać zagranicznemu kontrahentowi (dotyczy przekazów przychodzących z zagranicy).

Pobierz wzór instrukcji płatniczej.

Zapoznaj się z regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

NEGOCJACJA KURSU WALUTOWEGO

Dla powyższych transakcji istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/ sprzedaży waluty dla operacji od 5.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie. W celu ustalenia kursu skontaktuj się z wybranym Oddziałem naszego Banku

TRANSAKCJE WYMIANY WALUTY Z NATYCHMIASTOWĄ DOSTAWĄ WALUTY

Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich firm, których działalność wiąże się z dokonywaniem/ otrzymywaniem płatności w walucie obcej.

SGB-Bank oferuje:

 • kupno lub sprzedaż waluty (PLN, EUR) po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji
 • ustalenie daty rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji
 • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji
 • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych
 • transakcje realizowane dla walut publikowanych w tabeli kursowej Banku
 • rozliczenie transakcji poprzez rachunki prowadzone w ramach grupy SGB

PRZELEWY ZAGRANICZNE - WAŻNE ZMIANY

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

 1. Afganistan
 2. Albania
 3. Bahamy
 4. Barbados
 5. Botswana
 6. Burkina Faso
 7. Filipiny
 8. Ghana
 9. Haiti
 10. Irak
 11. Iran
 12. Jamajka
 13. Jemen
 14. Kajmany
 15. Kambodża
 16. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
 17. Kuba
 18. Maroko
 19. Mauritius
 20. Mjanma/Birma
 21. Myanmar
 22. Nikaragua
 23. Pakistan
 24. Panama
 25. Senegal
 26. Sudan Południowy
 27. Syria
 28. Trynidad i Tobago
 29. Uganda
 30. Zimbabwe
 31. Vanuatu

GARMIN PAY

Dzięki zegarkom z płatnościami mobilnymi Garmin Pay dokonasz szybkich, bezpiecznych i wygodnych transakcji zbliżeniowych.

Zobacz więcej

APPLE PAY

Płacąc za pomocą Apple Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

Czytaj więcej

FAKTORING

Współpracujemy z firmą FAKTORZY S.A. w ramach świadczenia usług faktoringowych. Firma Faktorzy S.A. jest spółką powiązaną kapitałowo z SGB-Bank S.A., bankiem zrzeszającym banki w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), skupiającej blisko 200 Banków Spółdzielczych w całej Polsce. Celem działalności spółki Faktorzy S.A. jest świadczenie komplementarnych w stosunku do produktów bankowych, usług finansowych w zakresie faktoringu i wykupu wierzytelności, dedykowanych do Klientów poszukujących kompleksowych rozwiązań finansowych.

Szczegóły na stronie: www.faktorzy.com.pl

POWIADOMIENIA SMS

Chcesz otrzymywać SMS z aktualnym saldem rachunku? Zamów usługę powiadomień SMS.

W dni robocze o godz. 18.00 otrzymasz SMS z informacją o aktualnym saldzie Twojego rachunku. Szybko, bez konieczności logowania do konta internetowego poznasz stan swoich środków?

Chcesz zamówić usługę?  Odwiedź naszą placówkę

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA

Poprzez konto internetowe kontrolujesz swoje finanse, zarządzasz nimi, robisz przelewy, opłacasz rachunki i zakładasz lokaty. Teraz możesz także samodzielnie konfigurować wizerunek swojego konta i zarządzać kartami płatniczymi.

Wszystko to zrobisz tanio, szybko i wygodnie wykorzystując tradycyjnie komputer, laptop lub  swoje urządzenie mobilne (smartfon lub tablet) z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową.

APLIKACJA SGB MOBILE

Miej bank zawsze pod ręką. Pobierz aplikację na swoje urządzenie mobilne i korzystaj z codziennego, bezpiecznego bankowania.

Opłaty za czynności zlecane w aplikacji mobilnej są zgodne z opłatami realizowanymi za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej obowiązującej w Banku Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie

Zobacz więcej