Współpraca z SKO

Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym!

Zapraszamy szkoły podstawowe do organizowania we współpracy z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym Szkolnych Kas Oszczędności. 

UWAGA! Nowa gra internetowa dla dzieci i młodzieży Tajemnica Miasteczka

Wraz z rodzeństwem – Bernardem i Rozalią – uczestnicy gry będą poznawać Miasteczko i odkrywać jego tajemnicę. Zadania, które są stawiane przed graczami w prosty sposób nawiązują do wartości banków spółdzielczych i pokazują dlaczego pomagając sobie wzajemnie, dbając o wspólną przestrzeń i podtrzymując dobre relacje wszyscy zyskujemy.

Serdecznie zapraszamy do odkrywania Miasteczka i jego tajemnicy wraz z bohaterami na stronie www.sgbtajemnicamiasteczka.pl

Na stronę gry może wejść każdy, nie wymaga to logowania.

Od 24 kwietnia 2023r. został udostępniony jej pierwszy rozdział i pierwsze przygody.

Kolejne rozdziały pojawią się:

15 maja 2023r.

5 czerwca 2023r.


Więcej informacji o grze można znaleźć tutaj

Trailer:

Tajemniczy Bohater Miasteczka – konkurs plastyczny dla szkół start 8 maja 2023r.

Tajemniczy Bohater Miasteczka - więcej informacji informacji o konkursie
• 8 maja – start konkursu
• 8-19 maja – uczniowie przygotowują prace konkursowe, a pełnomocnik przesyła zdjęcia/skany prac na adres gra@sgb.pl
• 22-23 maja – SGB-Bank przesyła Bankowi Spółdzielczemu listę zgłoszonych szkół, które z tym Bankiem Spółdzielczym współpracują
• do 31 maja – komisja konkursowa wybiera zwycięzców
• do 5 czerwca – Banki Spółdzielcze otrzymują wyniki konkursu, informacja zamieszczona też na stronie www
• do 16 czerwca – dostarczenie nagród do Banków Spółdzielczych
• do 23 czerwca – wydanie nagród przez Banki Spółdzielcze i zakończenie konkursu