Zastrzeganie dokumentów

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów służących do potwierdzania tożsamości? Utracone dokumenty należy zastrzec osobiście w dowolnej placówce naszego Banku.

Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu Dokumenty Zastrzeżone.

Do najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do poświadczania tożsamości zalicza się:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy,
  • książeczka żeglarska,
  • książeczka wojskowa,
  • karta pobytu.

Zastrzegać należy także:

  • karty płatnicze,
  • dowody rejestracyjne.