KREDYT KLĘSKOWY 2019 oproc. 2,50% (bez dopłaty ARiMR)

Pomoc dla rolnictwa w sytuacji klęsk spowodowanych warunkami atrakcyjnymi. Niski koszt kredytu i proste warunki uzyskania kredytu

Sprawdź co zyskasz:

  • otrzymasz niskie oprocentowanie stałe kredytu 2,50% ,
  • pozyskasz dodatkowe środki finansowe i zapewnisz prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa
  • szybko otrzymasz środki z kredytu
  • możesz spłacać kredyt w ciągu 3 lat
  • sam ustalisz częstotliwość spłat (raty miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)

Charakterystyka produktu:

  • kredytem sfinansujesz bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością (zakup nasion, nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, pasz, itp.)
  • kwota kredytu jest zależna od ilości użytków rolnych, możesz otrzymać kredyt maksymalnie 2000 zł/ha lub 80% wartości poniesionych strat (jeśli pozwoli na to zdolność kredytowa gospodarstwa), dla rolników prowadzących produkcję mleka kwota kredytu może być powiększona o dodatkowe 2 000 zł na każdą krowę mleczną.
  • wymagany nakaz płatniczy podatku rolnego do gruntów lub umowa dzierżawy gruntów rolnych)

Do pobrania: