Ubezpieczenia

Concordia Firma

Jesteśmy gdy działasz z pasją. Chronimy owoce Twojej pracy. Dbamy o to, co zapewnia Tobie dochód. Solidna ochrona Twojego przedsiębiorstwa w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, szyb od stłuczenia, OC działalności. Chronimy Twój majątek od trudnych do przewidzenia zdarzeń w wariancie All Risk

NNW Grupowe

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie – również w miejscu pracy. Są trudne do przewidzenia, dlatego tak ważna jest pomoc, gdy się wydarzą. Zadbaj o wszystkich, którzy u Ciebie pracują – wybierz ubezpieczenie NNW Grupowe dla swoich pracowników.