Ubezpieczenia

Concordia Uprawy

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw wiosną i jesienią każdego roku. Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet Państwa. Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.

Twoje uprawy chronimy wraz z Vereinigte Hagelversicherung VVaG – działając w ramach koasekuracji. Nasz Partner jest jednym z liderów europejskiego rynku ubezpieczeń produkcji roślinnej.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i NNW

Wraz z uprawami umożliwiamy zawarcie dodatkowo ubezpieczenia Ochrony Prawnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni interes prawny gospodarstwa Rolnika, zapewniając m.in. pomoc prawną przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych. Ubezpieczenie NNW z kolei gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz długotrwałego pobytu w szpitalu, będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

Concordia Agro

Concordia Agro to ubezpieczenie dla Ciebie, jeśli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne. To nie tylko ubezpieczenia obowiązkowe OC gospodarstwa i budynków wchodzących w skład gospodarstwa, ale również OC w życiu prywatnym, majątek obrotowy oraz mienie. Concordia Agro to także szereg ubezpieczeń dobrowolnych, które kompleksowo mogą zabezpieczyć Twoje gospodarstwo rolne.

Concordia Agro Ekspert

Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie, które chroni maszyny i sprzęt rolniczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn. Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzie Twojej pracy. Zadbaj o ich odpowiednią ochronę.