Bankowość elektroniczna i mobilna

APLIKACJA SGB MOBILE

Miej bank zawsze pod ręką. Pobierz aplikację na swoje urządzenie mobilne i korzystaj z codziennego, bezpiecznego bankowania.

Opłaty za czynności zlecane w aplikacji mobilnej są zgodne z obowiązującą w RBS w Malanowie taryfą opłat za czynności i usługi bankowe dla usług bankowości elektronicznej, kart płatniczych i kart kredytowych.

Zobacz więcej

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA

Poprzez konto internetowe kontrolujesz swoje finanse, zarządzasz nimi, robisz przelewy, opłacasz rachunki i zakładasz lokaty. Teraz możesz także samodzielnie konfigurować wizerunek swojego konta i zarządzać kartami płatniczymi.

Wszystko to zrobisz tanio, szybko i wygodnie wykorzystując tradycyjnie komputer, laptop lub  swoje urządzenie mobilne (smartfon lub tablet) z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową.

POWIADOMIENIA SMS

Chcesz otrzymywać SMS z aktualnym saldem rachunku? Zamów usługę powiadomień SMS.

W dni robocze o godz. 18.00 otrzymasz SMS z informacją o aktualnym saldzie Twojego rachunku. Szybko, bez konieczności logowania do konta internetowego poznasz stan swoich środków?

Chcesz zamówić usługę?  Odwiedź naszą placówkę

GODZINY REALIZACJI DYSPOZYCJI W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH

Godziny graniczne dla realizacji dyspozycji

Przelew wewnętrzny w ramach banku, w dowolnej walucie

Realizowany w czasie rzeczywistym

Przelew w PLN wychodzący do innego banku krajowego:

Przelew zwykły – Elixir

Jeśli został złożony w dniu roboczym do godziny 14:50, zostanie dostarczony do banku odbiorcy w tym samym dniu.
Jeśli został złożony po godzinie 14:50 lub w dniu wolnym, zostanie dostarczony do banku odbiorcy w najbliższym dniu roboczym.

Express Elixir (przelew natychmiastowy)

Przelew może zostać złożony codziennie 7 dni w tygodniu przez całą dobę, środki dostarczone do banku odbiorcy w ciągu kilku sekund, pod warunkiem dostępności banku odbiorcy w systemie i realizacji przelewów natychmiastowych

SORBNET2

Aby złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelwu był dostępny w systemie - http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci

Przelew może zostać złożony w dniu roboczym do godziny 14:50, jest dostarczany do banku odbiorcy w tym samym dniu, w czasie maksymalnie 2 godzin.
Po godzinie 14:50 lub w dniu wolnym przelew może być złożony wyłącznie ze wskazaniem przyszłej daty realizacji.

Przelew w walucie obcej wychodzący do innego banku krajowego lub zagranicznego:

Tryb normalny

Jeśli przelew został złożony w dniu roboczym do godziny 15:00, środki zostaną dostarczone do banku odbiorcy (lub banku rozliczającego) w najbliższym dniu roboczym.
Jeśli przelew został złożony po godzinie 15:00 lub w dniu wolnym, jest realizowany jak przelew złożony w kolejnym dniu roboczym.

Tryb pilny
(zlecenie w tym trybie przyjmowane pod warunkiem posiadania przez bank w danym dniu wolnych środków na realizację zlecenia)

Jeśli przelew został złożony w dniu roboczym do godziny 14:00, środki zostaną dostarczone do banku odbiorcy (lub banku rozliczającego) w tym samym dniu.
Jeśli przelew został złożony po godzinie 14:00 lub w dniu wolnym, jest realizowany jak przelew złożony w kolejnym dniu roboczym.

ŚRODKI DOSTĘPU DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

W celu uzyskania dostępu do konta przez internet otrzymasz w placówce Banku identyfikator służący do logowania do konta internetowego (Identyfikator ID to niepowtarzalny, nadawany przez Bank ciąg cyfr i/lub liter), a następnie możesz wybrać jeden sposród dwóch wariantów środków dostępu:


Metoda 1 aplikacja mobilna Token SGB:

Instrukcja pobrania i obsługi

Metoda 2 hasło +kod sms:

Otrzymasz na Twój numer telefonu komórkowego sms z hasłem tymczasowym, służącym do pierwszego logowania. Hasło to zmienisz samodzielnie w bankowości internetowej SGB24. Do każdego zalogowania będziesz także potrzebował jednorazowego kodu sms, który otrzymasz na Twój numer telefonu komórkowego.

W celu autoryzacji transakcji zlecanej w koncie internetowym każdorazowo będziesz proszony o podanie hasła znanego tylko Tobie oraz kodu sms przesłanego na Twój numer telefonu komórkowego. W treści sms oprócz kodu sms do autoryzacji zostanie podana kwota transakcji oraz numer rachunku odbiorcy.

Uwaga! W przypadku utraty telefonu zastrzeż dostęp do usługi zgłaszając ten fakt w oddziale lub zadzwoń pod numer Call Center 800 888 888 oraz 61 647 28 46. Pamiętaj również, by w przypadku zmiany numeru telefonu zgłosić ten fakt do Banku.

 Chcesz  otrzymać dostęp do swojego konta przez internet ? Skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą placówkę

BEZPIECZEŃSTWO SGB24.PL

Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz bezpieczeństwo dokonywanych operacji z zachowaniem najwyższej staranności przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Pamiętaj jednak, że bezpieczeństwo Twoich pieniędzy w dużym stopniu zależy od Ciebie.

Co zależy od Ciebie

Bezpieczne korzystanie

 • Uważnie czytaj korespondencję bankową.
 • Sprawdź, czy adres strony do logowania jest adresem bankowości elektronicznej Twojego banku, czy rozpoczyna się od https:// oraz czy połączenie z bankiem jest szyfrowane (obok paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki).
 • Uruchamiaj bankowość elektroniczną Twojego banku wpisując adres strony internetowej banku – nigdy nie otwieraj strony logowania bankowości elektronicznej Twojego banku z linku otrzymanego w wiadomości poczty elektronicznej lub SMS.
 • Nie otwieraj podejrzanych załączników wiadomości poczty elektronicznej i SMS oraz zamieszczonych w tych wiadomościach odnośników (hiperlinków) na urządzeniach, które wykorzystujesz do usług bankowości elektronicznej.
 • Nie ufaj prośbom telefonicznym o weryfikację konta i podanie identyfikatora lub hasła do usług bankowości elektronicznej gdy zadzwoniono do Ciebie – bank wymaga tych danych wyłącznie, gdy to Ty dzwonisz do banku.
 • Bank nigdy nie prosi o potwierdzenie hasła, numeru karty, numeru telefonu, jego marki i modelu oraz zainstalowanie dodatkowych aplikacji bezpieczeństwa na urządzeniu klienta w celu skorzystania z usług bankowości elektronicznej.
 • Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS.
 • Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji pod kątem podejrzanych transakcji.
 • Zalecamy włączenie powiadomień SMS o każdej wykonywanej transakcji.
 • Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
 • Jeżeli otrzymasz komunikat o błędnym logowaniu i zostaniesz poproszony o podanie kodu autoryzacyjnego transakcji, zaniechaj dalszych działań i pilnie skontaktuj się z bankiem.
 • Jeśli wygląd strony bankowości elektronicznej będzie inny niż dotychczas, przerwij korzystanie z serwisu, wyloguj się i powiadom bank.
 • Po zalogowaniu się do usług bankowości elektronicznej nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru oraz pamiętaj o wylogowaniu się.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń skontaktuj się z bankiem.

Bezpieczne urządzenie i sieć

 • Korzystaj z usług bankowości elektronicznej wyłącznie ze znanych i zaufanych urządzeń oraz zaufanej sieci internetowej.
 • Zadbaj, aby używane oprogramowanie pochodziło z legalnego, zaufanego źródła.
 • Śledź doniesienia o bezpieczeństwie wykorzystywanego przez Ciebie rodzaju urządzenia oraz na bieżąco instaluj aktualizacje oraz poprawki bezpieczeństwa systemu operacyjnego.
 • Nie zdejmuj fabrycznych zabezpieczeń systemu operacyjnego.
 • Zainstaluj i na bieżąco aktualizuj zaufane oprogramowanie zabezpieczające antywirusowe i firewall.

Bezpieczne hasło

 • Hasło powinno być łatwe do zapamiętania dla jego posiadacza i jednocześnie trudne do przypadkowego odgadnięcia przez osoby nieuprawnione.
 • Im większa liczba znaków w haśle, tym trudniej je odgadnąć.
 • Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.
 • Zadbaj o zachowanie poufności swojego hasła.
 • W razie podejrzenia, że hasło zostało ujawnione, natychmiast je zmień i zablokuj dostęp do usług bankowości elektronicznej, kontaktując się z bankiem.
 • Nie udostępniaj hasła osobom trzecim oraz na żadnych stronach internetowych i w odpowiedzi na żądania otrzymane od pracowników banku lub pocztą elektroniczną i komunikatem SMS.
 • Nigdy nie zapisuj hasła w przeglądarce, czy w innych miejscach w formie jawnej.
 • Nie używaj tego samego hasła do wielu usług (np. poczty elektronicznej oraz bankowości elektronicznej)
Jak chroni Cię SGB-Bank?

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa
Nad bezpieczeństwem środków pieniężnych czuwa zespół specjalistów, wspomagany nowoczesnymi systemami informatycznymi oraz platformami wymiany informacji o zagrożeniach. Dzięki temu chronimy klientów banku przed próbami oszustw i innymi zagrożeniami.

Ochrona danych wrażliwych
Połączenie z usługami bankowości elektronicznej jest szyfrowane, przy użyciu silnych i powszechnie stosowanych technik. Dzięki temu dane wykorzystywane do identyfikacji i uwierzytelniania klientów są zabezpieczone przed kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją. W ten sposób zapewniamy poufność i integralność przesłanych i odbieranych informacji gwarantując, że nikt postronny nie może ich odczytać lub też zmienić.

Środki dostępu i autoryzacja transakcji
W przypadku inicjowania płatności internetowej lub dostępu lub modyfikacji wrażliwych danych płatniczych stosujemy silne uwierzytelnianie klienta (hasło statyczne, kod PIN, token, telekod, SMS, 3DSecure). Okres ważności haseł jest ograniczony do niezbędnego minimum (z wyjątkiem haseł stałych i kodów TAN).

Automatyczne wylogowanie
W przypadku dłuższego braku aktywności użytkownika, nieaktywna sesja usług płatności internetowej jest automatycznie zamykana.

Blokada konta i transakcji
W przypadku wykrycia zbyt wielu błędnych prób logowania lub uwierzytelniania, dostęp do usług bankowości elektronicznej jest automatycznie blokowany. Procedura aktywacji zablokowanych usług płatności internetowych wymaga użycia bezpiecznego kanału komunikacji.

Limity transakcji
Umożliwiamy określenie pojedynczych oraz dziennych limitów kwot operacji dla usług płatności internetowych.

System ostrzegania klientów
Stosujemy mechanizmy monitorowania transakcji mające na celu zapobieganie oszukańczym transakcjom oraz wykrywanie i blokowanie takich transakcji płatniczych. W przypadku wystąpienia ataków, transakcji podejrzanych lub wysokiego ryzyka powiadomimy klienta telefonicznie lub poprzez usługi bankowości elektronicznej, e-mail lub SMS o istotnych ryzykach.

Bezpieczny kanał komunikacji
Uruchomiliśmy bezpieczny kanał komunikacji na potrzeby bieżącej komunikacji z klientami w zakresie poprawnego i bezpiecznego korzystania z usług płatności internetowych. Transakcje oszukańcze, podejrzane zdarzenia i nietypowe sytuacje w trakcie sesji usług internetowych lub potencjalnych prób zastosowania technik manipulacji mających na celu pozyskanie informacji należy zgłaszać pod numerami infolinii 800 888 888 (bezpłatne połączenie) lub (+48) 61 647 28 46.