Rachunki dla os. fiz.

Znając potrzeby i oczekiwania naszych klientów nasz bank przygotował cały wachlarz produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz oszczędnościowych. Bank otwiera i prowadzi następujące rachunki bankowe dla osób fizycznych, rolników i firm

Dla osób prywatnych

Dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oferujemy rachunek oszczędnościowo-roziczeniowy ROR, służący do gromadzenia bieżących środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Rachunek może być prowadzony jako rachunek wspólny, można także ustanowić pełnomocnika.

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł za przelewy internetowe na rachunki w RBS Malanów
 • otrzymanie karty płatniczej ,
 • realizowanie płatności w punktach handlowych lub przez internet bez żadnych dodatkowych prowizji
 • wypłata gotówki bez prowizji we wszystkich bankomatach sieci SGB
 • bezpłatne sprawdzanie salda w bankomatach SGB
 • możliwość wykonywania operacji gotówkowych i bezgotówkowych:
  • wpłat i wypłat na rachunek bez żadnych ddatkowych prowizji,
  • zlecania przelewów
  • złożenia dyspozycji zleceń stałych (w regularnych odstępach czasu dokonywania płatności tej samej kwoty)
  • korzystania z polecenia zapłaty (poprzez wyrażenie zgody na obciążanie swojego konta przez wierzyciela)
 • możliwość prowadzenia rachunku dla jednej lub kilku osób oraz ustanowienia pełnomocnika.
 • możliwość wygodnej i całodobowej obsługi konta poprzez bankowość elektroniczną :
  • konto internetowe – dostęp do konta poprzez stronę internetową
  • usługi SMS – informacje o koncie poprzez komunikaty SMS
 • możliwość otrzymywania bezpłatnych wyciągów o zmianie salda na adres e-mail
 • możliwość założenia konta oszczędnościowego oraz atrakcyjnych lokat
 • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku
 • możliwość ubezpieczenia w Grupie Concordia swojego zdrowia i życia, majątku, środków transportu

 • oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,1 stawki Wibid 1M w skali roku i jest zmienne

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Dla posiadaczy ROR oferujemy karty Visa Electron oraz Maestro.

Są to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo‑usługowych lub dokonać wypłaty gotówki w kasach banków, bankomatach lub dokonać wypłaty gotówki do kwoty 200,00 PLN w ramach usługi cashback przy dokonywaniu płatności w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność. Karty wydawane są na okres 4 lat. Standardowy limit dzienny wypłat gotówki to 1 500,00 PLN, transakcji bezgotówkowych – 3 000,00 PLN. Mogą zostać ustalobne także limity dla transakcji realizowanych za pośrednictwem internetu oraz płatności dla zamówień poprzez e-mail lub telefon. Limity te mogą zostać zmienione na wniosek klienta.

Karty te wydawane są do funkcjonującego w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i działają w oparciu o środki dostępne na rachunku.

Karty płatnicze są kartami płaskimi (nieembosowanymi) i działają wyłącznie w środowisku elektronicznym. Mogą posiadać funkcję zbliżeniowości lub nie.

Dla młodych osób, które ukończyły 18 lat, lecz nie ukończyły 30 roku życia przygotowaliśmy ciekawą i atrakcyjną ofertę rachunku ROR Młodzieżowego dostępnego także poprzez internet. Rachunek ten służy do gromadzenia bieżących środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł za prowadzenie rachunku dostępnego przez internet
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • otrzymanie karty płatniczej
 • realizowanie płatności w punktach handlowych i przez internet bez żadnych dodatkowych prowizji
 • wypłata gotówki bez zadnych prowizji we wszystkich bankomatach sieci SGB i BPS
 • bezpłatne sprawdzanie salda w bankomatach SGB
 • możliwość wykonywania operacji gotówkowych i bezgotówkowych:
  • wpłat i wypłat na rachunek
  • zlecania przelewów
  • złożenia dyspozycji zleceń stałych (w regularnych odstępach czasu dokonywania płatności tej samej lub różnej kwoty)
  • korzystania z polecenia zapłaty (poprzez wyrażenie zgody na obciążanie swojego konta przez wierzyciela)
 • możliwość założenia konta oszczędnościowego oraz lokat
 • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku
 • możliwość wygodnej i całodobowej obsługi konta poprzez bankowość elektroniczną:
  • konto internetowe
  • usługi SMS
 • możliwość otrzymywania bezpłatnych wyciągów o zmianie salda na adres e-mail
 • możliwość prowadzenia rachunku dla jednej lub kilku osób oraz ustanowienia pełnomocnika
 • możliwość ubezpieczenia w Grupie Concordia swojego zdrowia i życia, majątku, środków transportu

 • oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,1 stawki Wibid 1M w skali roku i jest zmienne

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

 

 

Dla posiadaczy ROR MŁODZIEŻOWY oferujemy karty Visa Electron "młodzieżowe".

 

Są to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo‑usługowych lub dokonać wypłaty gotówki w kasach banków, bankomatach lub dokonać wypłaty gotówki do kwoty 200,00 PLN w ramach usługi cashback przy dokonywaniu płatności w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność. Karty wydawane są na okres 4 lat. Standardowy limit dzienny wypłat gotówki to 500,00 PLN, transakcji bezgotówkowych – 500,00 PLN. Mogą zostać ustalobne także limity dla transakcji realizowanych za pośrednictwem internetu oraz płatności dla zamówień poprzez e-mail lub telefon. Limity te mogą zostać zmienione na wniosek klienta.

 

Karty te wydawane są do funkcjonującego w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i działają w oparciu o środki dostępne na rachunku.

Karty płatnicze są kartami płaskimi (nieembosowanymi) i działają wyłącznie w środowisku elektronicznym. Mogą posiadać funkcję zbliżeniowości lub nie. 

Dla osób małoletnich oferujemy ROR JUNIOR - pierwsze konto dla młodego człowieka. Osoba taka jeśli ukończyła 13 lat może samodzielnie na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora ustanowionego przez sąd dysponować rachunkiem oraz dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Do ukończenia przez osobę małoletnią 13 lat czynności te wykonują za nią: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd.

Do założenia rachunku niezbędne są dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz decyzja o ustanowieniu opiekunów ( w przypadku braku rodziców) oraz wizyta w banku osoby małoletniej wraz z rodzicem lub opiekunem.

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • otrzymania karty płatniczej
 • realizowanie płatności w punktach handlowych bez żadnych dodatkowych prowizji
 • wypłata gotówki bez zadnych prowizji we wszystkich bankomatach sieci SGB i BPS
 • bezpłatne sprawdzanie salda w bankomatach
 • posiadanie własnego pierwszego rachunku bankowego

 • oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,1 stawki Wibid 1M w skali roku i jest zmienne

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR

Dla osób, które ukończyły 13 lat oferujemy karty Visa Electron ,,młodzieżowe’’, przy czym wszelkie czynności związane z wykonywaniem umowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.

Są to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo‑usługowych lub dokonać wypłaty gotówki w kasach banków, bankomatach lub dokonać wypłaty gotówki do kwoty 200,00 PLN w ramach usługi cashback przy dokonywaniu płatności w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność. Karty wydawane są na okres 4 lat. Standardowy limit dzienny wypłat gotówki to 500,00 PLN, transakcji bezgotówkowych – 500,00 PLN. Mogą zostać ustalobne także limity dla transakcji realizowanych za pośrednictwem internetu oraz płatności dla zamówień poprzez e-mail lub telefon. Limity te mogą zostać zmienione na wniosek klienta za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Karty te wydawane są do funkcjonującego w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i działają w oparciu o środki dostępne na rachunku. Karty płatnicze są kartami płaskimi (nieembosowanymi) i działają wyłącznie w środowisku elektronicznym. Mogą posiadać funkcję zbliżeniowości lub nie.

Dla osób prywatnych, które nie mają rachunku płatniczego w walucie polskiej oferujemy Podstawowy rachunek płatniczy, służący do gromadzenia bieżących środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Rachunek może być prowadzony jako rachunek wspólny, można także ustanowić pełnomocnika.Dokumenty do pobrania:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym przelewów obejmujących: polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki RBS w Malanowie, polecenie przelewu do innego banku niż RBS w Malanowie realizowanego w trybie elixir, zlecenie stałe, polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym do krajów EOG
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów sieci SGB

 • Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0%

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Dla posiadaczy Podstawowego rachunku płatniczego oferujemy kartę zbliżeniową Mastercard.

Karta wydawana jest na okres 4 lat i służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i na terenie państw EOG. Standardowy limit dzienny wypłat gotówki to 1 500,00 PLN, transakcji bezgotówkowych – 3 000,00 PLN. Mogą zostać ustalobne także limity dla transakcji realizowanych za pośrednictwem internetu oraz płatności dla zamówień poprzez e-mail lub telefon. Limity te mogą zostać zmienione na wniosek klienta.

Karta płatnicza jest kartą płaską (nieembosowaną) i działa wyłącznie w środowisku elektronicznym. Posiada funkcję zbliżeniowości, która może zostać wyłączona. Karta działa w oparciu o środki dostępne na rachunku.

Dając naszym klientom możliwość rozliczania się w walucie obcej  oferujemy konto w walutach: EUR, USD, GBP

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • deponowanie EUR, USD, GBP bez konieczności przewalutowania
 • możliwość zmiany waluty w dogodnym momencie i według atrakcyjnego kursu walut
 • możliwość wykonywania przelewów poza granicę oraz z zagranicy bez ponoszenia kosztów związanych z przewalutowaniem
 • możliwość obsługi przez internet

 • rachunek walutowy jest prowadzony dla osób prywatnych
 • kapitalizacja kwartalna
 • oprocentowanie zmienne w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku, aktualnie 0,0%

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR

Rachunek oszczędnościowy zapewnia atrakcyjne oprocentowanie deponowanych środków bez określenia okresu oszczędzania.

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • możliwość dysponowania zdeponowanymi środkami w dowolnym czasie bez utraty części oprocentowania
 • bezpłatna 1 wypłata lub przelew w miesiącu
 • możliwość obsługi przez internet

 • rachunek oszczędnościowy jest prowadzony dla osób prywatnych
 • kapitalizacja kwartalna
 • oprocentowanie zmienne w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku.

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku