Nowi członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności

Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego przyjmowani są w szeregi SKO nowi członkowie – pierwszoklasiści. Dziękujemy za zaproszenia na uroczystości złożenia ślubowania i możliwość uroczystego wręczenia książeczek SKO.

Raduje się spółdzielczość bankowa, że dzieci coraz chętniej oszczędzają i coraz więcej szkół decyduje się na prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności. Oszczędzanie uczy gospodarności i odpowiedzialności za swoje finanse, uświadamia, że każdy budżet, także rodzinny ma określone granice i konieczne jest dokonywanie wyborów. Młodym członkom życzymy wytrwałości w oszczędzaniu, satysfakcji z opierania się pokusom nadmiernych zakupów i wreszcie samodzielnego sfinansowania swoich marzeń.

Pierwszoklasiści z SKO w  SP w Malanowie – 1a

Pierwszoklasiści z SKO w  SP w Malanowie – 1c
Pierwszoklasiści z SKO w  SP w Kaczkach Średnich

Pierwszoklasiści z SKO w  SP w Malanowie – 1b
Pierwszoklasiści z SKO w  SP w Dziadowicach
Pierwszoklasiści z SKO w  SP w Tokarach