Zebrania Grup Członkowskich 2022

Na przełomie marca i kwietnia 2022r. odbyły się sprawozdawczo – wyborcze Zebrania Grup Członkowskich, podczas których członkowie zostali zapoznani z działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz z wynikami finansowymi uzyskanymi przez Bank za 2021r. Członkowie dyskutowali nad wynikami, kierunkami rozwoju, nowościami wprowadzanymi przez bank oraz funkcjonowaniem Banku w dobie bardzo zmiennych warunków makroekonomicznych. Ponadto członkowie dokonali wyboru delegatów na Zebranie Przedstawicieli, które zostało zaplanowane na czerwiec 2022r.

Uwaga na fałszywe strony logowania do bankowości internetowej

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie informuje, że w ostatnim czasie nasiliły się ataki hakerskie w cyberprzestrzeni skierowane przeciwko klientom jednostek bankowych,  w tym także naszej Grupy SGB. Działania te skierowane są głównie do klientów bankowości internetowej i  mają na celu wyłudzenie danych identyfikacyjnych, haseł i innych poufnych informacji.

Zobacz więcej

Polub nas na Facebooku

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook. Zamieszczamy na nim najnowsze informacje i promocje bankowe, a także filmy instruktażowe aktywacji aplikacji mobilnych: BLIK, Apple Pay, Google Pay. Szybko i wygodnie można zapoznać się z nowościami i zmianami. Masz pytanie? Możesz napisać do nas wiadomość, jesteśmy otwarci na Twoje propozycje

Nowi członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności

Miesiąc październik jest miesiącem oszczędzania –  jest także miesiącem przyjmowania  dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych do grona członków SKO. W wielu szkołach wraz z uroczystościami ślubowania pierwszoklasiści otrzymali książeczki oszczędnościowe SKO z pierwszym wkładem.

Zobacz więcej

Zebrania Grup Członkowskich

W marcu 2019r. odbyły się Zebrania 8 Grup Członkowskich, podczas których członkowie ocenili działalność Banku w 2018r., zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z wynikami Banku uzyskanymi z działalności w roku 2018r. Członkowie zostali poinformowani o realizacji wniosków z zebrań w 2018r., a także składali swoje wnioski na Zebranie Przedstawicieli.

Zobacz więcej

Bank wspiera sportowców

Kolejny raz Bank wsparł działalność organizacji sportowych. Tym razem zakupione zostały torby treningowe dla zawodników Klubu piłkarskiego GROM Malanów oraz sprzęt sportowy w postaci piłek meczowych dla zawodników drużyny Młodzieżowego Klubu Siatkarskiego z Malanowa. Bank popiera dbanie o zdrowy styl życia i organizowanie aktywnych zajęć dla dzieci i młodzieży, które wpływają pozytywnie na rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny młodych ludzi.

Zobacz więcej

Nowi członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności

Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego przyjmowani są w szeregi SKO nowi członkowie – pierwszoklasiści. Dziękujemy za zaproszenia na uroczystości złożenia ślubowania i możliwość uroczystego wręczenia książeczek SKO.

Zobacz więcej