Kredyt mieszkaniowy EKO-DOM

Budujesz nowy dom z wykorzystaniem elementu mającego wpływ na ograniczenie emisji pyłów i poprawę efektywności energetycznej poprzez: zamontowanie pompy ciepła, zainstalowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, zamontowanie źródła ciepła w postaci kotła olejowego, gazowego, elektrycznego, na paliwo stałe eko-groszek lub pellet, wykonanie termomodernizacji (docieplenie styropianem min. 15cm )?

Sfinansuj budowę kredytem EKO-DOM:

  • skorzystasz z bardzo niskiego oprocentowania  i  prowizji 
  • możesz spłacać kredyt przez 20 lat,
  • sam wybierasz rodzaj rat (malejące lub równe),
  • możesz korzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 mies.,
  • możesz spłacić kredyt wcześniej,
  • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy
  • wpływasz na ochronę środowiska i poprawę powietrza
  • prowizja wynosi tylko 0,5% kwoty kredytu

Z kredytu mieszkaniowego EKO DOM mogą skorzystać kredytobiorcy mający mniej niż 40 lat ( lub gry przynajmniej jeden z kredytobiorców na dzień podpisania umowy nie ukończył 40 lat), posiadający na dzień podpisania umowy kredytowej w RBS w Malanowie rachunek ROR lub rachunek bieżący.

Możesz wybrać oprocentowanie zmienne lub oprocentowanie okresowo stałe.

Wartość oprocentowania zmiennego stanowi sumę wartości stawki Wibor 3M, przyjmowanej na dwa dni robocze przed zmianą oprocentowania i stałej wartości marży banku 1,50p.p., zmiana oprocentowania następuje 1 dnia każdego kwartału kalendarzowego.

Wartość oprocentowania okresowo stałego jest ustalana decyzją Zarządu Banku i wynosi 7,50% w skali roku. Obowiązuje przez pierwsze 5 lat od podpisania umowy kredytowej.

Informacja o wysokości aktualnego oprocentowania i prowizji podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego EKO DOM ze zmienną stopą procentową:
Kwota kredytu: 300 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy),
okres kredytowania 180 miesięcy, oprocentowanie 7,37% w skali roku, zmienne (stanowi sumę wartości stawki Wibor 3M, przyjmowane na dwa dni robocze przed zmianą oprocentowania, na dzień 28.12.2023r. wynosi ona 5,87% i stałej wartości marży banku 1,5p.p., zmiana oprocentowania następuje 1 dnia każdego kwartału kalendarzowego), całkowity koszt kredytu: 175 318,96zł w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1 500,00zł, odsetki od kredytu 168 009,96zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00zł, koszt usług dodatkowych 5 790,00zł, (w tym 0,00zł za prowadzenie rachunku przy spełnieniu warunku wpływu na rachunek min.1500,00zł miesięcznie, 360,00 zł za użytkowanie karty przy założeniu dokonania kartą operacji bezgotówkowych w ciągu miesiąca kalendarzowego w kwocie min. 500,00zł, 5 160,00zł koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania, 270zł za autoryzację aplikacją Token SGB przez okres kredytowania), wysokość kolejnych 173 rat kapitałowych miesięcznych: 1 724,13zł, wysokość ostatniej raty kapitałowej 1 725,51zł, kredyt wypłacany w 4 transzach, karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, RRSO: 7,84%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 475 318,96zł. Stan na 15.01.2024r. dla kredytów o okresie kredytowania 180 miesięcy.

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego EKO DOM z okresowo stałą stopą procentową:

Kwota kredytu: 300 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 180 mies., oprocentowanie okresowo stałe przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania umowy w wysokości 7,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu: 179 268,76 zł w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1 500,00zł, odsetki od kredytu 170 039,76zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00zł, koszt usług dodatkowych 7 710,00 zł (w tym 0,00zł za prowadzenie rachunku przy spełnieniu warunku wpływu na rachunek min.1500,00zł miesięcznie, 360,00 zł za użytkowanie karty przy założeniu dokonania kartą operacji bezgotówkowych w ciągu miesiąca kalendarzowego w kwocie min. 500,00zł, 7 080,00 koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania, 270zł za autoryzację aplikacją Token SGB przez okres kredytowania), wysokość  kolejnych 173 rat kapitałowych miesięcznych: 1 724,13zł, wysokość ostatniej raty kapitałowej 1 725,51zł, kredyt wypłacany w 4 transzach karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, RRSO: 8,06%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi:  479 268,76 6zł
Stan na 02.05.2024r. dla kredytów o okresie kredytowania 180 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami , nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

Masz pytania – napisz do nas lub zadzwoń 698 492 763

Dokumenty do pobrania:

Zobacz także: