Kredyt mieszkaniowy EKO-DOM 2,45% RRSO 2,87%

Kredyt mieszkaniowy
hipoteczny

EKO-DOM

2,45 %

RRSO: 2,87 %

Budujesz nowy dom z wykorzystaniem elementu mającego wpływ na ograniczenie emisji pyłów i poprawę efektywności energetycznej poprzez: zamontowanie pompy ciepła, zainstalowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, zamontowanie źródła ciepła w postaci kotła olejowego, gazowego, elektrycznego, na paliwo stałe eko-groszek lub pellet, wykonanie termomodernizacji (docieplenie styropianem min. 15cm )?

Sfinansuj budowę kredytem EKO-DOM:

  • skorzystasz z bardzo niskiego oprocentowania  i  prowizji 
  • możesz spłacać kredyt przez 20 lat,
  • sam wybierasz rodzaj rat (malejące lub równe),
  • możesz korzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 mies.,
  • możesz spłacić kredyt wcześniej,
  • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy
  • wpływasz na ochronę środowiska i poprawę powietrza.

Oprocentowanie promocyjne Wibor 12M + 2,20 p.p. w stosunku rocznym, zmienne

Prowizja 0,50 % od kwoty kredytu przyznanego


Z kredytu mieszkaniowego mogą skorzystać kredytobiorcy mający mniej niż 40 lat (lub gdy przynajmniej jeden z kredytobiorców na dzień podpisania umowy nie ukończył 40 lat), posiadający na dzień podpisania umowy kredytowej w RBS w Malanowie rachunek ROR lub rachunek bieżący.

Stawka oprocentowania zmiennego jest uzależniona od wysokości stawki WIBOR 12M przyjmowanej jako średnie notowanie z IV kwartału roku poprzedniego + marża Banku, zmiana oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego każdego roku.

Informacja o wysokości aktualnego oprocentowania i prowizji podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego:

Kwota kredytu: 246 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 240 mies., oprocentowanie 2,45% w skali roku, zmienne (stanowi sumę wartości stawki Wibor 12M, przyjmowanej jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 04.02.2021r. wynosi ona 0,25%  i stałej wartości marży banku 2,20p.p.), w pierwszym miesiącu kredytowania marża banku zostaje podwyższona o 0,90p.p. ( do poziomu 3,10p.p.) do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu, całkowity koszt kredytu: 70 513,29zł, w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1 230,00zł, odsetki od kredytu 61 784,29zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00zł, koszt usług dodatkowych 7 480,00zł, (w tym 0,00zł za prowadzenie rachunku przy spełnieniu warunku wpływu na rachunek min.1500,00zł miesięcznie, 240,00 zł za użytkowanie karty przy założeniu dokonania kartą operacji bezgotówkowych w ciągu miesiąca kalendarzowego w kwocie min. 500,00zł, 6 880,00zł koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania, 360,00zł za autoryzację aplikacją Token SGB przez okres kredytowania) wysokość  kolejnych 227 rat kapitałowych: 1 078,94zł, wysokość ostatniej raty kapitałowej 1 080,62zł, kredyt wypłacany w 4 transzach, karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, RRSO: 2,87%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi:  316 513,29zł. Stan na 04.02.2021r. dla kredytów o okresie spłaty 240 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami , nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

Masz pytania – napisz do nas lub zadzwoń 698 492 763

Dokumenty do pobrania:

Zobacz także: