Kredyt mieszkaniowy EKO-DOM 3,19% RRSO 3,71%

Kredyt mieszkaniowy

EKO-DOM

3,19 %

RRSO: 3,71 %

Budujesz nowy dom z wykorzystaniem elementu mającego wpływ na ograniczenie emisji pyłów i poprawę efektywności energetycznej poprzez: zamontowanie pompy ciepła, zainstalowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, zamontowanie źródła ciepła w postaci kotła olejowego, gazowego, elektrycznego, na paliwo stałe eko-groszek lub pellet, wykonanie termomodernizacji (docieplenie styropianem min. 15cm )?

Sfinansuj budowę kredytem EKO-DOM:

 • skorzystasz z bardzo niskiego oprocentowania  i  prowizji 
 • możesz spłacać kredyt przez 20 lat,
 • sam wybierasz rodzaj rat (malejące lub równe),
 • możesz korzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 mies.,
 • możesz spłacić kredyt wcześniej,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy
 • wpływasz na ochronę środowiska i poprawę powietrza.

Oprocentowanie promocyjne Wibor 12M + 1,35 p.p. w stosunku rocznym, zmienne

Prowizja 0,50 % od kwoty kredytu przyznanego


Z promocji kredytu mieszkaniowego mogą skorzystać kredytobiorcy mający mniej niż 40 lat (lub gdy przynajmniej jeden z kredytobiorców na dzień podpisania umowy nie ukończył 40 lat), posiadający na dzień podpisania umowy kredytowej w RBS w Malanowie rachunek ROR lub rachunek bieżący.

Stawka oprocentowania zmiennego jest uzależniona od wysokości stawki WIBOR 12M przyjmowanej jako średnie notowanie z IV kwartału roku poprzedniego + marża Banku, zmiana oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego każdego roku.

Informacja o wysokości aktualnego oprocentowania i prowizji podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego:

Kwota kredytu: 210 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 220 mies., oprocentowanie 3,19% w skali roku, zmienne (stanowi sumę wartości stawki Wibor 12M, przyjmowanej jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 11.02.2020 r. wynosi ona 1,84%  i stałej wartości marży banku 1,35 p.p.), w pierwszym miesiącu kredytowania marża banku zostaje podwyższona o 0,90 p.p. ( do poziomu 2,25 p.p.) do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu

całkowity koszt kredytu: 69 153,97 zł

w skład którego wchodzą:

 • prowizja za udzielenie kredytu 1 050,00 zł,
 • odsetki od kredytu 61 636, 97zł
 • podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł
 • koszt usług dodatkowych 6 448,00 zł    

(w tym 0,00 zł za prowadzenie rachunku przy spełnieniu warunku wpływu na rachunek min. 1000,00 zł miesięcznie, 0,00 zł za użytkowanie karty przy założeniu dokonania kartą operacji bezgotówkowych w ciągu miesiąca kalendarzowego w ilości min. 5 szt. lub w kwocie min. 300,00 zł, 6 118,00 zł koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania, 330,00 zł za autoryzację aplikacją Token SGB przez okres kredytowania)

wysokość  kolejnych 214 rat kapitałowych: 976,74 zł,
wysokość ostatniej raty kapitałowej 977,64 zł,
kredyt wypłacany w 4 transzach
karencja w spłacie kapitału: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy RRSO: 3,71%
całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi:  279 153,97 zł

Stan na 11.02.2020 r. dla kredytów o okresie spłaty 220 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami , nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

Masz pytania – napisz do nas

Dokumenty do pobrania: