KREDYT MIESZKANIOWY

Na dom, mieszkanie, działkę lub remont.
Zapytasz o korzyści? Niskie koszty, długi okres kredytowania i najważniejsze: własne 4 kąty!
Specjalna oferta 2,85%, RRSO: 3,37%

Kiedy wziąć kredyt mieszkaniowy?

  • gdy budujesz lub rozbudowujesz dom,
  • chcesz kupić dom, działkę, mieszkanie, garaż
  • planujesz remont domu lub mieszkania

Warunki kredytu mieszkaniowego:
Korzyści:

  • możesz spłacać kredyt nawet przez 30 lat,
  • sam wybierasz rodzaj rat (malejące lub równe),
  • możesz korzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 mies.,
  • możesz spłacić kredyt wcześniej,
  • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Oprocentowanie dla okresu kredytowania do 15 lat:
Wibor 12M + 2,30 p.p. w stosunku rocznym, zmienne

Oprocentowanie dla okresu kredytowania powyżej 15 lat:
Wibor 12M + 2,60 p.p. w stosunku rocznym, zmienne

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego:
Kwota kredytu: 220 000zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 240 mies., oprocentowanie 2,85% w skali roku, zmienne (stanowi sumę wartości stawki WIBOR 12M, przyjmowanej jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 04.02.2021r. wynosi ona 0,25% i stałej wartości marży banku 2,60p.p.), w pierwszym miesiącu kredytowania marża banku zostaje podwyższona o 0,90p.p. ( do poziomu 3,50p.p.) do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu, całkowity koszt kredytu 70 384,83zł, w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 3300,00zł, odsetki od kredytu 62 975,83zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00zł, koszt usług dodatkowych 4 090,00zł, (w tym 3 980,00zł koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania, 110,00z koszt prowizji za realizację gotówkową kredytu), kredyt wypłacany jednorazowo, wysokość pierwszej miesięcznej raty kapitałowej 918,26zł, wysokość kolejnych 239 rat kapitałowych 918,26zł, RRSO: 3,37%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 290 384,83 zł.
Stan na 04.02.2021r. dla kredytów o okresie spłaty 240 miesięcy.

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie stałego źródła dochodu w PLN i zdolności kredytowej

Stawka oprocentowania zmiennego jest uzależniona od wysokości stawki WIBOR 12M przyjmowanej jako średnie notowanie z IV kwartału roku poprzedniego + marża Banku, zmiana oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego każdego roku.

Informacja o wysokości aktualnego oprocentowania i prowizji podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami , nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

Masz pytania – napisz do nas