KREDYT MIESZKANIOWY

Na dom, mieszkanie, działkę lub remont.
Zapytasz o korzyści? Niskie koszty, długi okres kredytowania i najważniejsze: własne 4 kąty!
Specjalna oferta 3,84%, RRSO: 4,24%

Kiedy wziąć kredyt mieszkaniowy?

  • gdy budujesz, bądź rozbudowujesz dom lub mieszkanie,
  • chcesz kupić własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • chcesz kupić dom, mieszkanie lub działkę,
  • planujesz remont

Warunki kredytu mieszkaniowego w promocji:

Z promocji kredytu mieszkaniowego mogą skorzystać kredytobiorcy mający mniej niż 40 lat (lub gdy przynajmniej jeden z kredytobiorców na dzień podpisania umowy nie ukończył 40 lat), posiadający na dzień podpisania umowy kredytowej w RBS w Malanowie rachunek ROR lub rachunek bieżący oraz zaciągający kredyt mieszkaniowy hipoteczny o okresie spłaty do 8 lat.
Oprocentowanie promocyjne Wibor 12M + 2,00 p.p.w stosunku rocznym, zmienne

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego: Kwota kredytu: 150 000 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 96 mies., oprocentowanie 3,84% w skali roku, zmienne (stanowi sumę wartości stawki Wibor 12M, przyjmowanej jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 10.02.2020 r. wynosi ona 1,84% i stałej wartości marży banku 2,00 p.p.), w pierwszym miesiącu kredytowania marża banku zostaje podwyższona o 0,90 p.p. ( do poziomu 2,90 p.p.) do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu, całkowity koszt kredytu 25 919,64 zł, w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1500,00 zł, odsetki od kredytu 23 216,64 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł, koszt usług dodatkowych 1 184,00 zł (w tym 0,00 zł za prowadzenie rachunku przy spełnieniu warunku wpływu na rachunek min.1000,00 zł miesięcznie oraz 0,00 zł za użytkowanie karty przy założeniu dokonania kartą operacji bezgotówkowych rozliczonych w ciągu miesiąca w kwocie min. 300,00 zł lub 5 szt, transakcji, 144,00 zł za autoryzację aplikacją Token SGB w okresie kredytowania, 1 040,00 zł koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania), kredyt wypłacany w 4 transzach, karencja w spłacie kapitału 5 miesięcy, wysokość kolejnych 90 rat kapitałowych 1648,35 zł, wysokość ostatniej miesięcznej raty kapitałowej 1648,50 zł, RRSO: 4,24% całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 175 919,64 zł Stan na 10.02.2020 r. dla kredytów o okresie spłaty 96 miesięcy.

Warunki kredytu mieszkaniowego bez promocji:
Korzyści:

  • możesz spłacać kredyt nawet przez 30 lat,
  • sam wybierasz rodzaj rat (malejące lub równe),
  • możesz korzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 mies.,
  • możesz spłacić kredyt wcześniej,
  • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Oprocentowanie standardowe dla okresu kredytowania do 15 lat:
Wibor 12M + 2,50 p.p. w stosunku rocznym, zmienne

Oprocentowanie standardowe dla okresu kredytowania powyżej 15 lat:
Wibor 12M + 3,00 p.p. w stosunku rocznym, zmienne

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego:
Kwota kredytu: 243 333,33 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 201 mies., oprocentowanie 4,84% w skali roku, zmienne (stanowi sumę wartości stawki Wibor 12M, przyjmowanej jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 10.02.2020 r. wynosi ona 1,84% i stałej wartości marży banku 3,00 p.p.), w pierwszym miesiącu kredytowania marża banku zostaje podwyższona o 0,90 p.p. ( do poziomu 3,90 p.p.) do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu
całkowity koszt kredytu: 109 045,34 zł w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 3 650,00 zł, odsetki od kredytu 99 032,67 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 zł koszt usług dodatkowych 6 343,67 zł (6 222,00 zł koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania, 121,67 zł za gotówkową realizację wypłaty kredytu). Wysokość kolejnych 195 rat kapitałowych 1 241,49 zł, wysokość ostatniej miesięcznej raty kapitałowej 1242,78 zł, kredyt wypłacany w 4 transzach, karencja w spłacie kapitału 5 miesięcy, RRSO: 5,56% całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 352 378,67 zł Stan na 10.02.2020 r. dla kredytów o okresie spłaty 201 miesięcy.

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie stałego źródła dochodu w PLN i zdolności kredytowej

Stawka oprocentowania zmiennego jest uzależniona od wysokości stawki WIBOR 12M przyjmowanej jako średnie notowanie z IV kwartału roku poprzedniego + marża Banku, zmiana oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego każdego roku.

Informacja o wysokości aktualnego oprocentowania i prowizji podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami , nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

Masz pytania – napisz do nas