KREDYT MIESZKANIOWY

Na dom, mieszkanie, działkę lub remont.
Zapytasz o korzyści? Niskie koszty, długi okres kredytowania i najważniejsze: własne 4 kąty!

Kiedy wziąć kredyt mieszkaniowy?

  • gdy budujesz lub rozbudowujesz dom,
  • chcesz kupić dom, działkę, mieszkanie, garaż
  • planujesz remont domu lub mieszkania

Warunki kredytu mieszkaniowego:
Korzyści:

  • możesz spłacać kredyt nawet przez 30 lat,
  • sam wybierasz rodzaj rat (malejące lub równe),
  • możesz korzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 mies.,
  • możesz spłacić kredyt wcześniej,
  • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Możesz wybrać oprocentowanie zmienne lub oprocentowanie okresowo stałe.

Wartość oprocentowania zmiennego stanowi sumę wartości stawki Wibor 3M, przyjmowanej na dwa dni robocze przed zmianą oprocentowania, i stałej wartości marży banku 1,80 p.p. dla okresu kredytowania powyżej 15 lat lub marży banku 1,70 p.p. dla okresu kredytowania do 15 lat. Zmiana oprocentowania następuje 1 dnia każdego kwartału kalendarzowego.

Wartość oprocentowania okresowo stałego jest ustalana decyzją Zarządu Banku i wynosi 8,50% w skali roku. Obowiązuje przez pierwsze 5 lat od podpisania umowy kredytowej.

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego ze zmienną stopą procentową:

Kwota kredytu: 250 00,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 180 mies., oprocentowanie 7,57% w skali roku, zmienne (stanowi sumę wartości stawki Wibor 3M, przyjmowanej na dwa dni robocze przed zmianą oprocentowania, na dzień 28.12.2023r. wynosi ona 5,87% i stałej wartości marży banku 1,70p.p., zmiana oprocentowania następuje 1 dnia każdego kwartału kalendarzowego), całkowity koszt kredytu: 149 825,52zł, w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 3 750,00zł, odsetki od kredytu 142 571,52zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00zł, koszt usług dodatkowych 3 485,00zł, (3 360,00zł koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania, 125,00zł za realizację kredytu w formie bezgotówkowej na rachunek w innym banku). Wysokość pierwszej miesięcznej raty kapitałowej 1 390,48zł, wysokość kolejnych 179 rat kapitałowych 1 388,88zł, kredyt wypłacany jednorazowo, RRSO: 8,44%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 399 825,52zł. Stan na 16.01.2024r. dla kredytów o okresie kredytowania 180 miesięcy.

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową:

Kwota kredytu: 180 00,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 228 mies., oprocentowanie, okresowo stałe przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej w wysokości 8,50% w skali roku, ustalone decyzją Zarządu Banku, całkowity koszt kredytu: 155 643,06zł w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 2 700,00zł, odsetki od kredytu 148 528,06zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00zł, koszt usług dodatkowych 4 396,00zł (4 351,00zł koszt ubezpieczenia nieruchomości przez okres kredytowania, 45,00zł za realizację kredytu w formie bezgotówkowej na rachunek w innym banku). Wysokość pierwszej miesięcznej raty kapitałowej 790,31zł, wysokość kolejnych 227 rat kapitałowych 789,47zł, kredyt wypłacany jednorazowo RRSO: 9,76%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 335 643,06zł Stan na 20.01.2023r. dla kredytów o okresie kredytowania 228 miesięcy.

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie stałego źródła dochodu w PLN i zdolności kredytowej.

Informacja o wysokości aktualnego oprocentowania i prowizji podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami , nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

Masz pytania – napisz do nas