Dobry start dla rolników lub osób prowadzących działalność gospodarczą

W jaki sposób posiadacz konta dla rolników lub osób prowadzących działalność gospodarczą może złożyć wniosek Dobry Start?

Krok 1
Załóż profil zaufany
Zobacz Informacje o Profilu Zaufanym oraz film instruktażowy

Krok 2
Po założeniu profilu zaufanego wejdź na stronę https://zus.pl, w prawym górnym rogu wybierz “zaloguj do PUE” następnie wybierz “zaloguj się przez profil zaufany“.
Przy poleceniu “wybierz sposób logowania” możesz wybrać pole “profil zaufany” podać login i hasło do profilu zaufanego lub możesz wybrać Banki Spółdzielcze, wybrać z listy Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie i podać identyfikator, hasło i kod autoryzujący do bankowości elektronicznej Banku.
Po otwarciu okna PUE, wybierz Wniosek Dobry Start (300+) i postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie.

Wnioski są przyjmowane od 1 lipca 2023r. do 30 listopada 2023r.

Opis programu

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

  • Świadczenie Dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, ponadpodstawową i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy)
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. “zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  • Świadczenie Dobry Start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia Dobry Start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub w załączonym dokumencie FAQ