KREDYT OBROTOWY KLĘSKOWY
(z dopłatą ARiMR)

Kredyt udzielany na przywrócenie produkcyjności gospodarstwa w przypadku wystąpienia szkód oszacowanych przez komisję. Oprocentowanie kredytu od 0,50%

Sprawdź co zyskasz:

  • możliwość pozyskania środków na przywrócenie produkcyjności
  • skorzystanie z bardzo atrakcyjnego oprocentowania

Charakterystyka produktu:

  • kredyt może zostać udzielony w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
  • kredyt może zostać udzielony w terminie 12 miesięcy  od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę (dla określonych wielkości szkód)
  • kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez komisję
  • środki z kredytu mogą być przeznaczone na ponoszenie nakładów na zakup środków do produkcji rolnej: kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych,  środków ochrony roślin, paliw, pasz
  • poniesione wydatki (minimum 50% ) muszą zostać udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego w postaci faktur i rachunków
  • oprocentowanie kredytu w wysokości od 0,5%, pomoc w formie dopłat ARiMR do oprocentowania jest udzielana do 4  lat od daty wystąpienia szkód