KREDYT OBROTOWY AGRO-BIS

Szybki kredyt na bieżące potrzeby w gospodarstwie: zakup paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, pasz itp.  Proste zasady i brak rozliczenia kredytu w postaci faktur

Sprawdź co zyskasz:

  • otrzymasz niskie oprocentowanie
  • możesz wybrać rodzaj oprocentowania: stałe lub zmienne
  • pozyskasz dodatkową gotówkę i poprawisz płynność finansową gospodarstwa
  • szybkie udzielenie kredytu przy minimum formalności
  • możesz spłacić kredyt w ciągu 3 lat
  • możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • sam ustalisz częstotliwość spłat (raty miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)

Charakterystyka produktu:

  • kredytem sfinansujesz bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością (zakup nasion, nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, pasz, itp.)
  • kwota kredytu jest zależna od ilości użytków rolnych, możesz otrzymać kredyt maksymalnie 3000 zł/ha (jeśli pozwoli na to zdolność kredytowa gospodarstwa), dla producentów mleka kwota kredytu może być zwiększona o 2000 zł na każdą krowę mleczną
  • wymagany nakaz płatniczy podatku rolnego do gruntów lub umowa dzierżawy gruntów rolnych)

Dokumenty do pobrania: