“PREFERENCYJNY” KREDYT BANKOWY

Planujesz inwestycję i potrzebujesz kredyt, lecz nie chcesz wiązać się umowami o dotacje?
Bankowym kredytem „preferencyjnym” sfinansujesz każdą inwestycję,  razem z kosztami VAT i to bez biznesplanu. Szybko i skutecznie

Sprawdź co zyskasz:

  • nie musisz przygotowywać biznesplanu
  • otrzymasz bardzo atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od stawki Wibor 3 M, zmienne co kwartał kalendarzowy
  • sfinansujesz kredytem aż 90% wartości inwestycji brutto (razem z kosztami VAT)
  • możesz pozyskać środki na inwestycyjną działalność rolniczą lub działalność związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym
  • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
  • możesz uzyskać karencję w spłacie kapitału do 2 lat
  • sam ustalisz częstotliwość spłat (raty miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)
  • szybki dostęp do środków finansowych przy minimum formalności

Charakterystyka produktu:

  • kredyt może uzyskać rolnik lub firma prowadząca gospodarstwo rolne, dział specjalny produkcji rolnej lub działalność rolno-spożywczą,
  • celem inwestycji może być: budowa, rozbudowa połączona z modernizacją budynków i budowli, zakup maszyn i urządzeń, zakup użytków rolnych