KREDYT NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WYKORZYSTANIEM ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

Kredyt na budowę ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, wiatraków i innych  przedsięwzięć gospodarstwa rolnego wykorzystujących naturalne źródła energii

Sprawdź co zyskasz:

  • będziesz produkować własną energię elektryczną i zaoszczędzisz na rachunkach za prąd
  • wpłyniesz pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego
  • otrzymasz bardzo atrakcyjne oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę Wibor 1R
  • szybkie decyzje kredytowe
  • minimum formalności, dokumentacji i zabezpieczeń dla klientów banku

Charakterystyka produktu:

Kredyt przeznaczony na wszelkie działania gospodarstwa rolnego związane z wykorzystaniem naturalnych źródeł energii. Przez źródła energii odnawialnej należy rozumieć źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatrową, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskaną z biomasy, biogazu wysypiskowego a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowych szczątek roślinnych i zwierzęcych.