KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Szybka gotówka w nagłej potrzebie. Korzystasz, gdy potrzebujesz dodatkowych środków – kiedy chcesz i ile chcesz – w ramach przyznanego limitu zadłużenia w koncie. Masz zapewnioną płynność finansową i zajmujesz się swoim gospodarstwem…

Sprawdź, co zyskasz:

 • dostęp do środków w przypadku nagłych i nieprzewidzianych potrzeb, w dowolnym czasie i wysokości (do wysokości limitu)
 • automatyczną spłatę kredytu z wpływów dokonanych na rachunek, po spłacie masz możliwość ponownego korzystania z linii kredytowej (do wysokości limitu)
 • naliczanie odsetek od kredytu tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu i od wykorzystanej kwoty
 • większą płynność finansową Twojego gospodarstwa firmy i swobodę w działaniu
 • okres spłaty kredytu nawet do 5 lat
 • nie musisz określać przeznaczenia środków z kredytu – kredytu udzielimy na podstawie obrotów na rachunku

Charakterystyka produktu:

 • kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność rolniczą posiadającym w Banku rachunek bieżący rolniczy
 • limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:
  • wysokości obrotów na rachunku bieżącym
  • poziomu zdolności kredytowej
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
  • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • oprocentowanie jest zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1R + marża banku