PRP

Dla osób prywatnych, które nie mają rachunku płatniczego w walucie polskiej oferujemy Podstawowy rachunek płatniczy, służący do gromadzenia bieżących środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Sprawdź, co zyskasz

  • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
  • 0 zł za obsługę karty debetowej, którą możesz posługiwać się tylko na terytorium państw EOG
  • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym przelewów obejmujących: polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki RBS w Malanowie, polecenie przelewu do innego banku niż RBS w Malanowie realizowanego w trybie elixir, zlecenie stałe, polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym do krajów EOG
  • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów sieci SGB
  • bezpieczeństwo środków – środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR

Charakterystyka produktu

  • rachunek może otworzyć pełnoletnia osoba fizyczna/osoby fizyczne
  • rachunek może być prowadzony dla jednej lub kilku osób, można też ustanowić pełnomocnika
  • oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0%

Karty płatnicze

Dla posiadaczy Podstawowego rachunku płatniczego oferujemy kartę zbliżeniową Mastercard.

Karta wydawana jest na okres 4 lat i służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i na terenie państw EOG. Standardowy limit dzienny wypłat gotówki to 1 500,00 PLN, transakcji bezgotówkowych – 3 000,00 PLN. Mogą zostać ustalone także limity dla transakcji realizowanych za pośrednictwem internetu oraz płatności dla zamówień poprzez e-mail lub telefon. Limity te mogą zostać zmienione na wniosek klienta.

Karta płatnicza jest kartą płaską (nieembosowaną) i działa wyłącznie w środowisku elektronicznym. Posiada funkcję zbliżeniowości, która może zostać wyłączona. Karta działa w oparciu o środki dostępne na rachunku.

Dokumenty do pobrania: