RACHUNEK BIEŻĄCY W WALUCIE EUR, USD, GBP

Dla klientów prowadzących rozliczenia poza granicami naszego  kraju oferujemy rachunek bieżący w walucie EUR, USD, GBP.

Sprawdź, co zyskasz:

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł za wydanie karty płatniczej
 • 0 zł za dostęp do internetowej platformy wymiany walut
 • niską opłatę za prowadzenie rachunku 
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń krajowych oraz międzynarodowych w walucie EUR, USD, GBP bez konieczności przewalutowania
 • możliwość zmiany waluty w dogodnym momencie i według atrakcyjnego kursu walut poprzez internetową platformę wymiany walut
 • samodzielną obsługę konta przez internet i telefon
 • możliwość płacenia kartą w telefonie (Google Pay, Apple Pay)
 • możliwość ubezpieczenia w Grupie Concordia zdrowia i życia, majątku, środków transportu
 • bezpieczeństwo środków – środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR

Kto może założyć rachunek bieżący w EUR, USD, GBP dla firm?

 • podmioty instytucjonalne,
 • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia,
 • jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zobacz także: