Kantor SGB

Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną lub w aplikacji mobilnej:

 • szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
 • na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Kantor SGB to:

 • atrakcyjne kursy walut,
 • intuicyjny serwis transakcyjny,
 • wymiana online (w godzinach dostępności usługi),
 • natychmiastowa realizacja transakcji,
 • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Wymiana walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej SGB24 lub aplikacji mobilnej SGB Mobile. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Możesz też tak zlecić wymianę, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.

Godziny udostępnienia wymiany walut w usłudze Kantor SGB oraz limity transakcyjne w czasie rozszerzonym

KANTOR SGB

Usługa dostępna w dni robocze od od 9:00 do15.00.

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne:

- limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 100 tys. zł/ równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta).

- maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi  dla waluty EUR: 100 000 EUR,

dla waluty USD: 30 000 USD

dla waluty GBP: 30 000 GBP Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu

Standardowe limity wymiany walut dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia w usłudze Kantor SGB dla klientów indywidualnych 

 1. Ustala się standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunku (w jednostkach waluty):
Waluta rachunku  Limit pojedynczej operacji  Limit wszystkich operacji w ciągu dnia
złoty polski (PLN)50.000 200.000 
funt brytyjski (GBP)2.00020.000
dolar amerykański (USD)2.50025.000
euro (EUR)2.00020.000
 • W przypadku wprowadzenia możliwości wymiany innej waluty, niż wskazana w ust. 1 standardowy limit pojedynczej operacji oraz limit wszystkich operacji w ciągu dnia wyznacza się jako iloraz odpowiedniego limitu w złotych i kursu średniego nowej waluty.
 • Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.
 • O wysokości limitów ostatecznie decyduje Bank.

Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity

wszystkich operacji w ciągu dnia  w usłudze Kantor SGB dla klientów instytucjonalnych

1. Standardowe limity pojedynczej operacji oraz limity wszystkich operacji w ciągu dnia dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunku (w jednostkach waluty):

Waluta rachunku  Limit pojedynczej operacji*  Limit wszystkich operacji w ciągu dnia*
złoty polski (PLN)50.000 200.000 
funt brytyjski (GBP)10.000 (2.000)45.000 (20.000)
dolar amerykański (USD)10.000 (2.500)50.000 (25.000)
euro (EUR)10.000 (2.000)45.000 (20.000)

* limity podane w nawiasie dla walut innych niż złoty polski dotyczą wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolników

2. W przypadku wprowadzenia możliwości wymiany innej waluty niż wskazana w ust. 1 standardowy limity pojedynczej operacji oraz limit wszystkich operacji dnia wyznacza się jako iloraz odpowiedniego limitu w złotych  i kursu średniego nowej waluty

3. Posiadacz rachunku może wnioskować o indywidualne ustalenie limitów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

 • O wysokości limitów ostatecznie decyduje Bank.

Jak korzystać z Kantoru SGB?

Pobierz instrukcję

KREDYT INWESTYCYJNY

Pomożemy rozwinąć Twoją firmę! Dzięki kredytowi sfinansujesz inwestycje, zwiększysz obroty i zyski. Masz pomysł na rozwój? Przyjdź do nas, a my zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązanie

Sprawdź, co zyskasz

KREDYT OBROTOWY

Dodatkowe środki na bieżącą działalność firmy: zakup środków do produkcji, paliwa, sfinansowanie zakupu zapasów itp. Sam ustalasz kwotę wnioskowanego kredytu i terminy rat: co miesiąc, kwartał lub rok, kredyt możesz spłacać nawet przez 5 lat

Sprawdź, co zyskasz

OPERACJE WALUTOWE

Pośredniczymy w przyjmowaniu poleceń wypłaty za granicę realizowanych przez SGB Bank SA

POLECENIE WYPŁATY

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych.

SGB zapewnia:

 • błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu w następnym dniu roboczym od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do dnia bieżącego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym),
 • całkowite bezpieczeństwo transakcji – sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane.

Ponadto SGB oferuje:

 • możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5 000 EUR lub równowartości w innej walucie,
 • korzystną taryfę prowizji i opłat,
 • możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego.

Pobierz druk polecenia wypłaty.

Zobacz jakie informacje należy podać zagranicznemu kontrahentowi (dotyczy przekazów przychodzących z zagranicy).

Pobierz wzór instrukcji płatniczej.

Zapoznaj się z regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

NEGOCJACJA KURSU WALUTOWEGO

Dla powyższych transakcji istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/ sprzedaży waluty dla operacji od 5.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie. W celu ustalenia kursu skontaktuj się z wybranym Oddziałem naszego Banku

TRANSAKCJE WYMIANY WALUTY Z NATYCHMIASTOWĄ DOSTAWĄ WALUTY

Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich firm, których działalność wiąże się z dokonywaniem/ otrzymywaniem płatności w walucie obcej.

SGB-Bank oferuje:

 • kupno lub sprzedaż waluty (PLN, EUR) po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji
 • ustalenie daty rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji
 • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji
 • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych
 • transakcje realizowane dla walut publikowanych w tabeli kursowej Banku
 • rozliczenie transakcji poprzez rachunki prowadzone w ramach grupy SGB

PRZELEWY ZAGRANICZNE - WAŻNE ZMIANY

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

 1. Afganistan
 2. Albania
 3. Bahamy
 4. Barbados
 5. Botswana
 6. Burkina Faso
 7. Filipiny
 8. Ghana
 9. Haiti
 10. Irak
 11. Iran
 12. Jamajka
 13. Jemen
 14. Kajmany
 15. Kambodża
 16. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
 17. Kuba
 18. Maroko
 19. Mauritius
 20. Mjanma/Birma
 21. Myanmar
 22. Nikaragua
 23. Pakistan
 24. Panama
 25. Senegal
 26. Sudan Południowy
 27. Syria
 28. Trynidad i Tobago
 29. Uganda
 30. Zimbabwe
 31. Vanuatu

GARMIN PAY

Dzięki zegarkom z płatnościami mobilnymi Garmin Pay dokonasz szybkich, bezpiecznych i wygodnych transakcji zbliżeniowych.

Zobacz więcej