DOBRA LOKATA II

Twoja firma (gospodarstwo) dysponuje wolnymi środkami? Załóż lokatę i ciesz się zyskiem. Z pewnością  dopasujesz termin lokaty do Twoich potrzeb.

Sprawdź co zyskasz

  • swobodny wybór terminu lokaty – możesz ją założyć na 7, 14 dni oraz 1, 3, 6 miesięcy
  • możesz samodzielnie zlikwidować lokatę przed upływem jej terminu, nie ponosisz żadnych opłat
  • samodzielne założenie i likwidację lokaty przez konto internetowe

Charakterystyka produktu:

  • lokata nieodnawialna
  • oprocentowanie zmienne, zależne od redyskonta weksli NBP +/-marża, zmiana oprocentowania następuje wraz z dniem zmiany stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej
  • minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł
  • kapitalizacja następuje po zakończeniu terminu lokaty,
  • w okresie trwania umowy brak możliwości dopłat i wypłat z lokaty; wypłata  jest traktowana jako likwidacja lokaty przed terminem, co oznacza, że środki z lokaty zostaną w całości przekazane na wskazany rachunek, a odsetki zerwania wynoszą 0,00% w skali roku
  • zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.