KREDYT OBROTOWY

Dodatkowe środki na bieżącą działalność firmy: zakup środków do produkcji, paliwa, sfinansowanie zakupu zapasów itp. Sam ustalasz kwotę wnioskowanego kredytu i terminy rat: co miesiąc, kwartał lub rok, kredyt możesz spłacać nawet przez 5 lat

Sprawdź, co zyskasz:

 • pozyskanie środków na prowadzenie lub rozwój działalności
 • dowolną kwotę kredytu
 • możliwość przeznaczenia środków z kredytu na dowolny cel obrotowy
 • indywidualne ustalenie wysokości rat i terminów spłaty (wybór rat miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych, wybór dowolnego dnia w miesiącu do spłat)
 • nie musisz przedstawiać rozliczenia kredytu w formie faktur czy rachunków

Charakterystyka produktu:

 • kredyty są udzielane podmiotom gospodarczym na cele obrotowe (niezwiązane z inwestycjami i zakupem środków trwałych)
 • indywidualnie rozpatrywany jest każdy wniosek, aby zaproponować klientowi możliwie najkorzystniejszą dla niego wersję
 • oprocentowanie jest zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1R + marża banku
 • wartość kredytu ustalana jest z uwzględnieniem:
  • poziomu zdolności kredytowej
  • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych

Odwiedź dowolny oddział Banku lub zadzwoń, a nasz pracownik odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Masz pytanie – napisz do nas