EKO KREDYT

oprocentowanie 8,90% stałe RRSO 10,34%

oprocentowanie 8,87% zmienne RRSO 10,28%

Jeśli planujesz w Twoim domu instalację ogniw fotowoltaicznych (słonecznych) i produkcję prądu lub wymianę instalacji grzewczej możesz skorzystać z Eko Kredytu

Sprawdź sam, że to się opłaca!

Twoje korzyści

– otrzymasz kredyt na bardzo atrakcyjnych warunkach

– możesz rozłożyć spłatę nawet na 8 lat

– możesz ubiegać się o dotację z programów środowiskowych np. NFOŚiGW

– zrealizujesz plany dotyczące inwestycji w Twoim domu

– zadbasz o środowisko i wpłyniesz na poprawę powietrza w Twoim otoczeniu

Charakterystyka produktu

– z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne, które posiadają lub założą rachunek ROR lub bieżący w RBS w Malanowie

– kredyt jest udzielany na instalację następujących urządzeń:

  • ogniw fotowoltaicznych
  • pomp ciepła
  • kolektorów słonecznych
  • pieca olejowego
  • pieca elektrycznego
  • pieca gazowego
  • pieca na paliwo stałe (biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego oraz węgiel eko-groszek)

– kwota kredytu ustalana jest w oparciu o koszty inwestycji i uzyskiwane dochody

– po realizacji kredytu będziesz zobowiązany przedstawić w Banku rachunki, faktury lub oświadczenie dotyczące realizacji inwestycji na minimum 70% kwoty kredytu

Możesz wybrać oprocentowanie kredytu według stałej lub zmiennej stopy procentowej.

EKO-KREDYT z oprocentowaniem stałym:

Wysokość oprocentowania stałego jest ustalana decyzją Zarządu Banku i wynosi 8,90% w skali roku.

Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego:
Kwota kredytu: 38 000,00zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 56 mies., oprocentowanie stałe 8,90% w skali roku (uzależnione od decyzji Zarządu Banku), całkowity koszt kredytu: 8 597,35 zł w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 722,00zł, odsetki od kredytu  7 856,35 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00zł, koszt usług dodatkowych 19,00zł ( w tym 19,00zł za realizację kredytu w formie bezgotówkowej), wysokość pierwszej miesięcznej raty kapitałowej: 678,65zł,  wysokość każdej z kolejnych  55 miesięcznych rat kapitałowych: 678,57zł, RRSO: 10,34%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi:  46 597,35zł. Stan na 30.04.2024r. dla kredytów o okresie kredytowania 56 miesięcy.

EKO-KREDYT z oprocentowaniem zmiennym:

Wysokość oprocentowania zmiennego stanowi sumę wartości stawki Wibor 3M, przyjmowanej na dwa dni robocze przed zmianą oprocentowania i stałej wartości marży banku 3,00p.p., zmiana oprocentowania następuje 1 dnia każdego kwartału kalendarzowego.

Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego:
Kwota kredytu: 38 000,00zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 56 mies., oprocentowanie zmienne 8,87% w skali roku (stanowi sumę wartości stawki Wibor 3M, przyjmowanej na dwa dni robocze przed zmianą oprocentowania, na dzień 28.12.2023r. wynosi ona 5,87% i stałej wartości marży banku 3,00p.p., zmiana oprocentowania następuje 1 dnia każdego kwartału kalendarzowego ), całkowity koszt kredytu: 8 781,44zł w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 722,00zł, odsetki od kredytu 8 040,44zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00zł, koszt usług dodatkowych 19,00zł ( w tym 19,00zł za realizację kredytu w formie bezgotówkowej), wysokość pierwszej miesięcznej raty kapitałowej 678,65zł, wysokość kolejnych 55 miesięcznych rat kapitałowych: 678,57zł, RRSO: 10,28%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 46 781,44zł. Stan na 15.01.2024r. dla kredytów o okresie kredytowania 56 miesięcy.

Złóż wniosek jak najszybciej i realizuj swoje plany. Odwiedź placówkę Banku lub zadzwoń, a nasz pracownik odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Masz pytania – napisz do nas

Dokumenty do pobrania:

Zobacz także: