KREDYT EKOLOGICZNY Z DOFINANSOWANIEM  BGK

Z dniem 25 kwietnia 2024 rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie składanych do BGK w ramach kredytu ekologicznego

Wobec powyższego:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, informuje, że udziela:

– kredyty ekologiczne z dofinansowaniem BGK

Kto może skorzystać z kredytu ekologicznego ?

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
  • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
  • posiadają zdolność kredytową.

Na co możesz otrzymać wsparcie finansowe ?

Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na:

  • Zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia).

Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt ekologiczny może być udzielony do 100% kosztów kwalifikowanych projektu

Wymagany: Dokument audytu lub Audyt energetyczny, który obligatoryjne musi być dołączony do wniosku o dofinansowanie składanego do BGK

Wysokość dofinansowania projektu/przedsięwzięcia ?

 

Od 15% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Dofinansowanie musi być przeznaczone na spłatę kredytu ekologicznego.

Wnioski o kredyt ekologiczny można składać w naszym Banku.

Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej i wydaje promesę kredytową, którą obligatoryjnie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie składanego do BGK

Wszelkie niezbędne informacje w sprawie kredytu ekologicznego można uzyskać w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie

– osoba do kontaktu:

Grażyna Piąstka – telefon:  698 492 763

Więcej informacji na stronie: https://www.bgk.pl/produkty/kredyt-ekologiczny/