HARMONOGRAM PRACY W DNIU 24.12.2021 i 31.12.2021 roku

1. Realizacja zleceń elektronicznych ELIXIR i SORBNET2, płatności masowych oraz realizacja poleceń zapłaty odbywać się będzie do godziny 11:50 . Wszystkie zlecenia skierowane do realizacji po godzinie 11:50 zostaną odebrane i zrealizowane w dniu 27.12.2021 roku i 03.01.2022 roku.

2. Transakcje wymiany walut za pośrednictwem platformy walutowej odbywać się będą do godziny 12:00

3. Przyjmowanie do realizacji zleceń w obrocie dewizowym  odbywać się będzie do godziny 09:30 w dniu 24.12.2021r. i do godz. 10:30 w dniu 31.12.2021r.

4. System płatności natychmiastowych Express Elixir w dniach 24,25,26 będzie dostępny,  a w dniu 31.12.2021r. do godziny 18:00

5. Kasa w dniu 24.12.2021 roku będzie czynna do godziny 13:30

ZAPRASZAMY