RACHUNEK W WALUCIE EUR, USD, GBP

Pracujesz za granicą i otrzymujesz dochody w EUR, USD, GBP? Często podróżujesz i potrzebujesz kartę do rachunku w walucie? Załóż rachunek walutowy z kartą płatniczą. Nie pobieramy opłaty za prowadzenie rachunku

Sprawdź, co zyskasz

  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • możliwość zmiany waluty w dogodnym momencie i według atrakcyjnego kursu walut
  • możliwość wykonywania przelewów EUR, USD, GBP bez ponoszenia kosztów związanych z przewalutowaniem
  • wygodną obsługę przez internet
  • kartę płatniczą do rachunku i swobodny dostęp do gotówki za granicą
  • rachunek walutowy jest prowadzony dla osób prywatnych
  • bezpieczeństwo środków – środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR

Charakterystyka produktu

  • rachunek może otworzyć pełnoletnia osoba fizyczna/osoby fizyczne
  • rachunek może być prowadzony dla jednej lub kilku osób, można też ustanowić pełnomocnika