RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Gwarantuje pomnażanie Twoich oszczędności zachowując pełną swobodę dysponowania środkami finansowymi. W każdej chwili możesz wypłacić dowolną kwotę, a odsetki otrzymasz w pełnej wysokości.

Gwarantuje pomnażanie Twoich oszczędności zachowując pełną swobodę dysponowania środkami finansowymi. W każdej chwili możesz wypłacić dowolną kwotę, a odsetki otrzymasz w pełnej wysokości

Sprawdź, co zyskasz

  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za jedną wypłatę lub przelew w miesiącu
  • gwarancję wypłaty odsetek w pełnej wysokości przy możliwości dokonania wypłat w dowolnym czasie
  • możesz wpłacać dodatkowe środki na rachunek w dowolnym terminie i wysokości
  • możesz obsługiwać konto oszczędnościowe przez internet
  • bezpieczeństwo Twoich oszczędności – środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR

Charakterystyka produktu:

  • rachunek oszczędnościowy jest prowadzony dla osób prywatnych, które ukończyły 18 lat
  • oprocentowanie rachunku jest zmienne, a jego wysokość jest określona uchwałą Zarządu Banku
  • należne odsetki zostaną dopisane do kapitału co kwartał kalendarzowy