E-ROR

Super tanie mobilne konto z obsługą internetową (mobilną) i kartą płatniczą, dodatkowo możesz otrzymać limit kredytu odnawialnego w rachunku

Sprawdź, co zyskasz

 • 0 zł za prowadzenie rachunku, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego odnotowany zostanie wpływ min. 1500zł
 • 0 zł za przelewy internetowe ELIXIR na rachunki w RBS w Malanowie
 • 0 zł za wydanie karty płatniczej
 • 0 zł za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach sieci SGB i BPS
 • 0 zł za sprawdzanie salda w bankomatach SGB i BPS
 • otrzymasz dostęp do rachunku online przez całą dobę w bankowości internetowej
 • możesz płacić kartą w punktach handlowych i internecie bez żadnych dodatkowych prowizji
 • możesz korzystać z promocji VISA i otrzymywać rabaty w sklepach podczas płatności kartą
 • możesz uzyskać kredyt odnawialny w rachunku (jeśli posiadasz zdolność kredytową)
 • możesz ubezpieczyć w Grupie Generali swoje zdrowie i życie, majątek, środki transportu
 • bezpieczeństwo środków – środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR

Charakterystyka produktu

 • rachunek może otworzyć pełnoletnia osoba fizyczna/osoby fizyczne
 • rachunek może być prowadzony dla jednej lub kilku osób, można też ustanowić pełnomocnika
 • rachunek jest oprocentowany w wysokości 0,1 stawki Wibid 1M w skali roku, oprocentowanie jest zmienne
 • odsetki są dopisywane do kapitału co kwartał kalendarzowy