LOKATA ROSNĄCY ZYSK

Zakładając Lokatę Rosnący Zysk skorzystasz z oprocentowania rosnącego z każdym kolejnym miesiącem oszczędzania.

Oprocentowanie:

Miesiąc trwania lokatyOprocentowanie w skali roku
12,00 %
22,20 %
32,40 %
42,60 %
52,80 %
63,00 %
73,20 %
83,40 %
93,60 %
103,80 %
115,00 %
126,00 %

Zakładając lokatę Rosnący Zysk zyskasz:

 • atrakcyjne progresywne oprocentowanie,
 • długi okres oszczędzania – lokatę założysz na 12 miesięcy, po tym okresie środki wraz z odsetkami  zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek,
 • niską minimalną kwotę lokaty – wystarczy tylko 3 000zł, aby założyć lokatę,
 •  
 • możliwość likwidacji lokaty przed upływem 12-miesięcznego terminu lokaty, z wypłatą odsetek za dotrzymane pełne miesięczne okresy trwania lokaty; w przypadku likwidacji przed terminem obowiązują progi likwidacji (wartość aktualna z dnia likwidacji stopy redyskonta weksli NBP i stałej marży banku dla poszczególnych miesięcy),

Charakterystyka produktu:

 • lokata nieodnawialna
 • okres oszczędzania –12 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne
 • minimalna kwota lokaty 3 000,00 zł, maksymalna nieokreślona,
 • kapitalizacja następuje po zakończeniu okresu deponowania, środki z lokaty oraz odsetki zostaną przekazane na wskazany rachunek (np. ROR) w RBS w Malanowie
 • w okresie trwania umowy brak możliwości dopłat i wypłat z lokaty; wypłata  jest traktowana jako likwidacja lokaty przed terminem, co oznacza, że środki z lokaty zostaną w całości przekazane na wskazany rachunek,
 • w przypadku likwidacji przed terminem obowiązują progi likwidacji (wartość aktualna z dnia likwidacji stopy redyskonta weksli NBP i stałej marży banku dla poszczególnych miesięcy), za ilość dni niepełnego miesiąca odsetki zerwania wynoszą 0,00%
 • zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR. Wykaz placówek bankowych tutaj