LOKATA DOPŁACAJ KIEDY CHCESZ IV

Chcesz lokować oszczędności na jednej lokacie z możliwością dopłat? Załóż lokatę DOPŁACAJ KIEDY CHCESZ IV

Sprawdź co zyskasz:

  • możliwość dopłat dowolnej kwoty do kapitału lokaty
  • niska minimalna kwota lokaty – tylko 1000 zł

Charakterystyka produktu:

  • lokata nieodnawialna
  • okres oszczędzania – 12 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne, zależne od redyskonta weksli NBP +/-marża, zmiana oprocentowania następuje wraz z dniem zmiany stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej
  • minimalna kwota lokaty 1000,00 zł
  • kapitalizacja następuje po zakończeniu okresu deponowania, środki z lokaty oraz odsetki zostaną przekazane na wskazany rachunek (np. ROR) w RBS w Malanowie
  • w okresie trwania umowy istnieje możliwość dowolnej liczby dopłat do kapitału lokaty w dowolnej kwocie
  • w okresie trwania umowy brak możliwości wypłat z lokaty; wypłata  jest traktowana jako likwidacja lokaty przed terminem, co oznacza, że środki z lokaty zostaną w całości przekazane na wskazany rachunek, a odsetki zerwania wynoszą 0,00% w skali roku
  • zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.