Kredyt odnawialny w ROR

To linia kredytowa w ramach Twojego rachunku ROR, która zwiększa kwotę dostępnych środków. Jeśli jej nie potrzebujesz- nie korzystasz i nie płacisz odsetek. Proste, prawda?

Korzyści:

 • najszybszy i najtańszy ze sposobów kredytowania bieżących potrzeb konsumpcyjnych,
 • każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie,
 • kredyt może zostać wykorzystany na dowolny cel oraz w dowolnym terminie,
 • odsetki płacone są tylko od wykorzystanej kwoty kredytu.

Charakterystyka:

 • kredyt przeznaczony na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych
 • okres kredytowania do 60 miesięcy, z bieżącym okresem udostępnienia na 12 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu 500,00 zł
 • maksymalna kwota kredytu – trzykrotność stałych miesięcznych wpływów
 • spłata kredytu jednorazowa
 • odsetki płatne miesięcznie
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku w sprawie oprocentowania kredytów, odsetki płacone tylko gdy korzystasz z kredytu.

Warunki:

 • posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 • przekazywanie na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub innych dochodów
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

Odwiedź dowolny oddział Banku lub zadzwoń, a nasz pracownik odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Masz pytanie – napisz do nas