Kredyt gotówkowy

To dodatkowa gotówka na dowolny cel.
Teraz oprocentowanie wynosi tylko 4,47% a RRSO: 8,05%
Możesz także skorzystać z obniżonej prowizji jeśli posiadasz rachunek w naszym banku.

Korzyści:

 • długi okres kredytowania, maksymalnie do 8 lat,
 • niskie koszty kredytu,
 • indywidualny wybór rat malejących lub stałych.

Charakterystyka:

 • przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny,
 • wypłata jednorazowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.

Informacje ogólne:

 • oprocentowanie 4,47% w skali roku, zmienne,
 • okres kredytowania do 8 lat,
 • raty malejące lub stałe
 • kwota kredytu: od 1000,00zł do 255 550,00zł,
 • cel kredytu: dowolny
 • wysokość prowiji zależy od posiadania w RBS w Malanowie innych produktów bankowych

Stawka oprocentowania zmiennego jest uzależniona od wysokości stawki WIBOR 12M przyjmowanej jako średnie notowanie z IV kwartału roku poprzedniego + marża Banku, zmiana oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego każdego roku.

Informacja o wysokości oprocentowania i prowizji dla poszczególnych okresów podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego:

Kwota kredytu: 23 333,33 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 mies., oprocentowanie zmienne 4,47% w skali roku (stanowi sumę wartości stawki Wibor 12M, przyjmowanej jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 06.02.2020r. wynosi ona 1,84%  i stałej wartości marży banku 2,63p.p.), całkowity koszt kredytu: 2 725,15zł w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1050,00zł, odsetki od kredytu 1621,15zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00zł, koszt usług dodatkowych 54,00zł (w tym 0,00zł za prowadzenie rachunku przy spełnieniu warunku wpływu na rachunek min.1000,00zł miesięcznie, 0,00zł za użytkowanie karty przy założeniu dokonania kartą w ciągu miesiąca kalendarzowego operacji bezgotówkowych w ilości min. 5 szt. lub w kwocie min. 300,00zł oraz 54,00zł za autoryzację Token SGB),  wysokość pierwszej miesięcznej raty kapitałowej: 648,43zł, wysokość kolejnych 35 rat kapitałowych 648,14zł, RRSO: 8,05%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 26 058,48zł. Stan na 06.02.2020r. dla kredytów o okresie spłaty 36 miesięcy.

Dokumenty do pobrania: