Zebranie Przedstawicieli 2023

11 maja 2023r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli. Podczas zebrania zostały przedstawione i zatwierdzone sprawozdania z działalności Zarządu Banku i Rady Nadzorczej w 2022r. oraz zostało udzielone absolutorium Członkom Zarządu. Uchwalono także dywidendę dla członków Banku za rok 2022 w wysokości 10% tj. 30 zł na jedną jednostkę udziałową.