Uwaga na fałszywe strony logowania do bankowości internetowej

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie informuje, że w ostatnim czasie nasiliły się ataki hakerskie w cyberprzestrzeni skierowane przeciwko klientom jednostek bankowych,  w tym także naszej Grupy SGB. Działania te skierowane są głównie do klientów bankowości internetowej i  mają na celu wyłudzenie danych identyfikacyjnych, haseł i innych poufnych informacji. Wyłudzenia danych odbywają się najczęściej  poprzez  zamieszczenie w Internecie spreparowanej strony internetowej podobnej do strony logowania  SGB24.  Na spreparowaną stronę najczęściej można wejść przez nieuwagę użytkownika, korzystając z wyszukiwarki i wpisując niepełną nazwę strony do logowania. Wyświetla się szereg wyników, w tym zazwyczaj na pierwszym miejscu jako reklama link do bankowości elektronicznej przekierowujący na spreparowaną stronę.  Podczas logowania następuje przechwycenie danych logowania.

W związku z powyższym Bank przypomina o prawidłowych zasadach korzystania z bankowości internetowej i zachowania szczególnej ostrożności oraz zwraca się z prośbą sprawdzania prawidłowości przelewów oraz numerów kont bankowych znajdujących się na liście zleceń (w koszyku).

Jednocześnie SGB-Bank S.A na bieżąco monitoruje sytuację, współpracując z profesjonalnymi podmiotami i instytucjami.

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej zamieszczamy w załączeniu.