Czerwiec z bankiem spółdzielczym – banki spółdzielcze społecznie odpowiedzialne

Jak co roku w czerwcu obchodzimy Święto Spółdzielczości Bankowej, które w tegorocznej edycji obchodzone jest pod hasłem „banki spółdzielcze społecznie odpowiedzialne”. Lokalny charakter naszego banku doskonale koreluje ze znajomością potrzeb i oczekiwań lokalnej ludności, poprzez niemal codzienny kontakt z mieszkańcami budujemy ofertę Banku i zmieniamy ją w oczekiwanym przez klientów i członków kierunku. Wspieramy działalność organizacji społecznych, sportowych i kulturalnych, wychowujemy i edukuje młode pokolenie poprzez Szkolne Kasy Oszczędności. Razem z lokalnymi samorządami, przedsiębiorstwami i rolnikami uczestniczymy w tworzeniu rozwijaniu naszego regionu, aby wszystkim nam żyło się lepiej, wygodniej i szczęśliwiej, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z Bankiem i jego ofertą i korzystania z coraz  nowocześniejszych i przyjaznych produktów.