LOKATA PROMOCYJNA PLUS

Oszczędzaj na lokacie Promocyjnej
Plus – zapewniamy niezmienność
oprocentowania w wysokości 0,50%.
Możesz ulokować kwotę nawet 500 tys zł.
Zapraszamy do naszych oddziałów.

LOKATA PROMOCYJNA PLUS– 0,50%

Gwarantujemy Ci wysokość osiągniętego zysku. Zakładając Lokatę Promocyjną Plus z oprocentowaniem stałym w wysokości 0,50% w skali roku już w dniu założenia możesz samodzielnie obliczyć kwotę należnych odsetek.

Zakładając Lokatę Promocyjną Plus zyskasz:

 • atrakcyjne oprocentowanieprzez cały okres trwania lokaty oprocentowanie nie ulegnie zmianie i będzie wynosiło 0,50% w skali roku, zakładając lokatę możesz obliczyć swój zysk,
 • krótki okres – lokatę założysz na 3 miesiące, po tym okresie środki wraz z odsetkami  zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek,
 • brak dodatkowych warunków– nie musisz spełniać żadnych dodatkowych warunków, ani korzystać z innych produktów RBS w Malanowie, aby otrzymać wysokie oprocentowanie,
 • bezpieczeństwo środków – środki zgromadzone na lokatach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do   wysokości 100 000 euro.

Charakterystyka produktu:

 • lokata nieodnawialna
 • okres oszczędzania – 3 miesiące
 • oprocentowanie stałe
 • minimalna kwota lokaty 10 000,00 zł, maksymalna 500 000,00 zł
 • kapitalizacja następuje po zakończeniu okresu deponowania, środki z lokaty oraz odsetki zostaną przekazane na wskazany rachunek (np. ROR) w RBS w Malanowie
 • w okresie trwania umowy brak możliwości dopłat i wypłat z lokaty; wypłata  jest traktowana jako likwidacja lokaty przed terminem, co oznacza, że środki z lokaty zostaną w całości przekazane na wskazany rachunek, a odsetki zerwania wynoszą 0,00% w skali roku
 • zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Wykaz placówek bankowych tutaj