KREDYT OBROTOWY KLĘSKOWY 2019 DLA ROLNICTWA 2,9 %

KREDYT OBROTOWY KLĘSKOWY 2019
Dla rolników borykających się z niższymi plonami i mniejszymi wpływami ze sprzedaży płodów rolnych oferujemy kredyt obrotowy.
Korzyści:

  • niskie oprocentowanie zmienne kredytu 3,5% (redyskonto weksli NBP + marża),
  • pozyskanie dodatkowych środków finansowych,
  • szybki dostęp do środków finansowych przy minimum formalności,
  • możliwość spłaty kredytu w ciągu 3 lat.

Cel kredytu: bieżące potrzeby finansowe związane z prowadzoną działalnością (zakup nasion, nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, pasz),

Kwota kredytu: zależna od ilości użytków rolnych, maksymalnie 2 000 zł/ ha lub 80% wartości poniesionych strat, dla rolników prowadzących produkcję mleka kwota kredytu może być powiększona o dodatkowe 2 000 zł na każdą krowę mleczną.

Okres spłaty kredytu: do 3 lat.

Wymagania: posiadanie nakazu płatniczego podatku rolnego od gruntów lub umowy dzierżawy gruntów rolnych, posiadanie zdolności kredytowej.

Do pobrania: