LOKATA PROMOCYJNA 2022

Gwarantujemy Ci wysokość osiągniętego zysku. Zakładając Lokatę Promocyjną 2022 z oprocentowaniem stałym w wysokości 4% w skali roku już w dniu założenia możesz samodzielnie obliczyć kwotę swojego zysku.

Oprocentowanie i terminy lokaty:

3,5% w skali roku , oprocentowanie stałe dla okresu lokaty 3 miesięcy
3,7% w skali roku , oprocentowanie stałe dla okresu lokaty 6 miesięcy
4,0% w skali roku , oprocentowanie stałe dla okresu lokaty 12 miesięcy

Zakładając Lokatę Promocyjną 2022 zyskasz:

  • atrakcyjne oprocentowanie  – przez cały okres trwania lokaty oprocentowanie nie ulegnie zmianie,  zakładając lokatę możesz obliczyć swój  zysk,
  • dogodny okres oszczędzania – lokatę założysz na 3, 6 lub 12 miesięcy, po tym okresie środki wraz z odsetkami  zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek,
  • niska minimalna kwota lokaty – wystarczy tylko 3 000zł, aby założyć lokatę.

Charakterystyka produktu:

  • lokata nieodnawialna
  • okres oszczędzania – 3, 6 lub 12 miesięcy
  • oprocentowanie stałe
  • minimalna kwota lokaty 3 000,00 zł, maksymalna 500 000,00 zł
  • lokata dla nowych środków, czyli takich, które nie były dotychczas zgromadzone na którymkolwiek rachunku (w PLN) posiadacza/współposiadacza w RBS w Malanowie tj. rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, rachunku lokaty terminowej czy rachunku bieżącym; powinny stanowić nadwyżkę środków pieniężnych ponad stan wyliczony na dzień 1 lutego 2022r. w stosunku do stanu środków zgromadzonych na w/w rachunkach na dzień założenia lokaty terminowej o nazwie Lokata Promocyjna 2022

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Wykaz placówek bankowych tutaj