LOKATA NA NOWE ŚRODKI

 • lokatę założysz na 1 miesiąc
 • otrzymasz 7% (w skali roku)
 • wystarczy 1000 zł do do założenia lokaty
 • lokata dostępna w bankowości internetowej SGB24

Oprocentowanie i terminy lokaty:

7,00% w skali roku, oprocentowanie stałe dla okresu lokaty 1 miesiąc

Zakładając Lokatę na nowe środki zyskasz:

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • gwarancję wysokości zysku wynikającą ze stałego oprocentowania,
 • wygodę z założenia lokaty przez internet

Charakterystyka produktu:

 • lokata odnawialna
 • okres oszczędzania – 1 miesiąc z możliwością odnowienia z odsetkami lub bez odsetek na kolejny okres
 • oprocentowanie stałe w wysokości 7% w pierwszym okresie umowy, po odnowieniu obowiązywać będzie oprocentowanie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie promocji Lokata na nowe środki – III edycja
 • minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł, maksymalna 50 000,00 zł
 • lokata dla nowych środków, stanowiących nadwyżkę sumy środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach posiadacza/współposiadacza prowadzonych w PLN w RBS w Malanowie na dzień przed założeniem lokaty w stosunku do stanu środków na dzień 1 marca 2023r.; więcej informacji znajduje się w Regulaminie promocji Lokata na nowe środki – III edycja
 • możliwość założenia jednej lokaty dla jednego klienta
 • kapitalizacja odsetek po okresie umownym
 • w okresie trwania umowy brak możliwości dopłat i wypłat z lokaty; wypłata  jest traktowana jako likwidacja lokaty przed terminem, co oznacza, że środki z lokaty zostaną w całości przekazane na wskazany rachunek, a odsetki zerwania wynoszą 0,00% w skali roku
 • zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Wykaz placówek bankowych tutaj

Zobacz także ofertę innych lokat