Zmiany dla Kredytobiorców !!!

Informujemy, iż w okresie stanu epidemii Klienci mogą skorzystać z czasowego przesunięcia w spłacie rat kapitału i/lub odsetek, które odbywać się będzie na zasadzie specjalnej maksymalnie uproszczonej procedury.

W ramach tej procedury może nastąpić:

– zawieszenie spłat kapitału i/lub odsetek max do 30.09.2020 r.,
– automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu,
– doliczenie do ostatniej raty zawieszonych płatności kapitału,
– ustalenie innych terminów spłaty zawieszonych płatności w okresie  spłaty kredytu,
– odnowienie istniejącego finansowania do 30.09.2020 r.

Bank będzie podejmował decyzje wyłącznie na podstawie wniosku Klienta, w tym złożonego w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji.

Podpisany obustronnie dokument pełni rolę aneksu zmieniającego warunki Umowy kredytowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 698 492 763 lub 63 278 87 65

Wnioski do pobrania: