Narzędzia pomocowe dla kredytobiorców w związku z pandemią koronawirusa

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

  • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
  • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 września 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 2020 r.

W związku z powyższym Klient może składać wniosek o:

– zawieszenie spłat kapitału i/lub odsetek max do 31.12.2020 r.,
– automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu,
– doliczenie do ostatniej raty zawieszonych płatności kapitału,
– ustalenie innych terminów spłaty zawieszonych płatności w okresie  spłaty kredytu,
– odnowienie istniejącego finansowania do 31.12.2020 r.

Bank będzie podejmował decyzje wyłącznie na podstawie wniosku Klienta, w tym złożonego w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji.

Podpisany obustronnie dokument pełni rolę aneksu zmieniającego warunki Umowy kredytowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 698 492 763 lub 63 278 87 65

Wnioski do pobrania: