Narzędzia pomocowe dla kredytobiorców w związku z pandemią koronawirusa

W związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-Cov 2 oraz reaktywacją Wytycznych EBA zostało wypracowane, pod patronatem Związku Banków Polskich w uzgodnieniu z Bankami, stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego.

Stanowisko obowiązuje dla instrumentów pomocowych udzielanych od dnia 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Postanowienia ogólne oraz Rodzaje instrumentów pomocowych  zamieszczono poniżej: