Z życia banku...

Wyjazd na targi AGRO SHOW 2015 w Bednarach

19 września RBS w Malanowie zorganizował wyjazd na targi sprzętu rolniczego AGRO SHOW. Na targach można było zobaczyć najnowsze modele ciągników, kombajnów, maszyn rolniczych i innego sprzętu wiodących międzynarodowych producentów. Z wyjazdu skorzystało kilkudziesięciu klientów naszego banku wybierając sprzęt do zakupu w związku ze zbliżającym się okresem naboru wniosków z PROW 2014-2020.

RBS w Malanowie na otwarciu sezonu piłkarskiego wiosna 2015

RBS w Malanowie wspiera aktywny tryb życia w zgodzie z naturą i ekologią, zachęca także młodzież do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. Współzawodnictwo sportowe buduje więzi międzyludzkie, pozytywnie wpływa na zdrowie a także przygotowuje do zwycięstw i porażek w życiu pozasportowym. W kwietniu br. Prezes Banku Jan Tygielski uczestniczył w otwarciu sezonu wraz z drużyną klubu "Orzeł"z Kawęczyna. Bank jest fundatorem nowych strojów sportowych drużyny.


Na zdjęciach: od lewej Prezes RBS w Malanowie - Jan Tygielski, kapitan drużyny seniorów - Grzegorz Majda, sekretarz Gminy Kawęczyn - Bożena Macudzińska, Prezes Klubu GKS "Orzeł" Kawęczyn -  Edward Krawczyk, oraz zawodnicy drużyny seniorów GKS "Orzeł" Kawęczyn

 

Wręczanie książeczek SKO pierwszoklasistom

Tradycyjnie już uroczystości ślubowania klas pierwszych w szkołach podstawowych połączone są z przyjęciem dzieci do grona społeczności Szkolnych Kas Oszczędności. Nasz bank umożliwia rozwijanie u dzieci oszczędności i gospodarności poprzez gromadzenie środków finansowych na książeczkach SKO. Dodatkowo na stronie www.skowsgb.pl dzieci mogą korzystać z gier i zabaw, a pod przewodnictwem Opiekunki SKO mogą wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Spółdzielcza Grupa Bankowa po raz kolejny organizuje konkurs „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym", w którym nagrodami są środki finansowe lub nagrody rzeczowe dla uczniów, opiekunów SKO i szkoły.

Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie

Dnia 16 kwietnia 2015r. w Cekowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu RBS w Malanowie w roku 2014 oraz z działalności Rady Nadzorczej RBS w Malanowie w roku 2014. Oba sprawozdania zostały przyjęte uchwałami podjętymi przez Zebranie Przedstawicieli a członkowie zarządu uzyskali absolutorium.

Ponadto Zebranie zostało poinformowane przez biegłego rewidenta o wynikach audytu sprawozdania finansowego za rok 2014.

Prezes Zarządu KZBS Krystyna Majerczyk- Żabówka nakreśliła ogólnokrajową sytuację bankowości spółdzielczej oraz wyzwań czekających spółdzielnie w najbliższym czasie, a wynikających z nowych przepisów unijnych. Prezes podkreśliła także pełną kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością banków spółdzielczych, co gwarantuje bezpieczeństwo finansów klientów banków spółdzielczych.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Oddziału w Cekowie Kolonii

Dnia 16.04.2015 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku oddziału banku w Cekowie Kolonii.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych - Krystyna Majerczyk-Żabówka, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży SGB Bank SA – Wojciech Dzięcioł, Starosta Turecki – Mariusz Seńko, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego – Tadeusz Gebler, przedstawiciele samorządów: Gminy Ceków, Gminy Malanów, Gminy Kawęczyn, Gminy Turek, Miasta i Gminy Uniejów. Przybyli także delegaci na Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie, Rada Nadzorcza RBS w Malanowie, przedstawiciele mediów, projektanci budynku oraz wykonawca budowy.

Czytaj więcej...

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku