Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Oddziału w Cekowie Kolonii

 

Dnia 16.04.2015 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku oddziału banku w Cekowie Kolonii.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych - Krystyna Majerczyk-Żabówka, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży SGB Bank SA – Wojciech Dzięcioł, Starosta Turecki – Mariusz Seńko, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego – Tadeusz Gebler, przedstawiciele samorządów: Gminy Ceków, Gminy Malanów, Gminy Kawęczyn, Gminy Turek, Miasta i Gminy Uniejów. Przybyli także delegaci na Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie, Rada Nadzorcza RBS w Malanowie, przedstawiciele mediów, projektanci budynku oraz wykonawca budowy.

Po odczytaniu treści aktu wmurowania kamienia węgielnego został on podpisany przez zarząd, gości oraz delegatów, a następnie włożony do tuby wraz z obecnie obowiązującymi monetami waluty polskiej od 1 gr do 5 zł i ostatnim wydaniem Informatora bankowego.
Akt został poświęcony przez proboszcza parafii Malanów ks. kanonika Stanisława Płaszczyka w asyście proboszcza parafii Kosmów ks. Henryka Lemka.

Wmurowania kamienia węgielnego w fundamentu budynku dokonała delegacja:
Prezes Zarządu RBS w Malanowie –Jan Tygielski
Wiceprezes Zarządu RBS w Malanowie – Beata Wieczorek
Wiceprezes Zarządu RBS w Malanowie – Grażyna Piąstka
Przewodniczący Rady Nadzorczej RBS w Malanowie - Józef Ochocki
Prezes KZBS – Krystyna Majerczyk-Żabówka

 

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia         VB Leasing         Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku