Z życia banku...

Wyjazd na targi POLAGRA-PREMIERY 2018

W styczniu 2018r. Bank zorganizował wyjazd dla swoich klientów na targi POLAGRA PREMIERY 2018. Targi odbywają się co 2 lata w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i od wielu już lat są renomowaną imprezą wystawienniczą sektora rolniczego. W tym roku na obszarze ok. 50 000 mkw swoje nowinki technologiczne proponowały największe firmy z kraju i ze świata oferujące sprzęt, technologie i środki do produkcji rolnej.

W ostatnich latach widać wyraźny wpływ nowych technologii na rolnictwo. Pośród tegorocznych premier znalazły się specjalistyczne oprogramowania, innowacyjne akcesoria, nowatorskie rozwiązania informatyczne mające dać właścicielom gospodarstw nieco inne spojrzenie na zarządzenie. Do dyspozycji rolników byli specjaliści na stoiskach wystawienniczych oraz debaty nad najistotniejszymi problemami branży rolniczej i spotkania z udziałem wybitnych specjalistów na  Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy, konferencji na temat polskiego rolnictwa i perspektyw jego rozwoju oraz XII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Kolejna edycja targów w roku 2020

Wyjazd na targi FERMA 2017

W lutym br. został zorganizowany przez Bank wyjazd naspecjalistyczne targi hodowli i chowu - FERMA dla klientów banku zajmujących się produkcją rolną. Targi odbywały się w łódzkiej hali EXPO oraz na terenie MOiSR. W wystawie uczestniczyło ponad 250 wystawców z kraju i zagranicy.


Rolnicy poznawali najnowsze rozwiązania technologiczne dotyczące maszyn, budownictwa i wyposażenia budynków inwentarskich. Brali także udział w dyskusjach i prelekcjach dotyczących Analizy błędów żywieniowych u krów mlecznych, nowoczesnego odchowu zdrowych cieląt, problemów i wyzwań w produkcji zwierzęcej, innowacji w produkcji pasz z użytków zielonych, uzyskiwania maksymalnych plonów jęczmienia hybrydowego i kukurydzy oraz nowoczesnych środków ochrony roślin.

 

Bank wspiera malanowskich sportowców

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie wspierając lokalne inicjatywy społeczne ufundował zakup strojów dla najmłodszych piłkarzy Klubu Sportowego GROM w Malanowie. Uroczyste wręczenie strojów odbyło się 13 kwietnia w Malanowie. Życzymy, aby nowe stroje przyniosły piłkarzom sekcji „Orlik" szczęście w postaci wielu wygranych meczy. Młodzi piłkarze prezentują się bardzo dobrze w kolorowych strojach - zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

Otwarcie nowego oddziału w Cekowie Kolonii

Dnia 6 maja 2016r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku RBS w Malanowie oddziału w Cekowie Kolonii.

Budowa została rozpoczęta jesienią 2014r., a oddanie do użytku miało miejsce w kwietniu 2016r. Budynek został zrealizowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi oraz w wysokim standardzie wygody. Ogrzewanie budynku odbywa się w energooszczędnej technologii wymiany ciepła za pomocą pompy ciepła, budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (sala operacyjna znajduje się na parterze z dogodnym dostępem), dla komfortu użytkowników została zamontowana winda na I piętro. Na klientów banku czeka wygodna i przestronna sala operacyjna, a aktualna oferta jest w przyjazny sposób prezentowana na monitorze TV. Oddział posiada bankomat czynny całą dobę w pomieszczeniu chroniącym klienta od niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dającym poczucie bezpieczeństwa podczas operacji przy bankomacie.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in.: Ryszard Bartosik - Poseł na Sejm RP, Jolanta Malicka – Wiceprezes Zarządu KZBS w Warszawie, Karolina Jankowiak - Wiceprezes Zarządu SGB-Bank SA w Poznaniu, Jan Kłysz - Wicestarosta Powiatu Kaliskiego, Tadeusz Gebler – Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego, Wójtowie Gmin Powiatu Turek, proboszczowie parafii Malanów i Kosmów, prezesi zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, członkowie Rady Nadzorczej Banku, Klienci Banku, Sołtysi Gminy Ceków Kolonia, osoby zaangażowane w prace projektowe i wykonawcze przy budowie budynku, przedstawiciele mediów.

Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi i poświęceniem budynku. Następnie po przejściu na salę konferencyjną banku i wysłuchaniu przemówienia Prezesa Banku, wystąpiła grupa dzieci ze SKO działającej w SP w Kosmowie. Na zakończenie wzniesiono wspólny toast, po czym w miłej atmosferze nastąpiły swobodne dyskusje przy poczęstunku.

Wyjazd na targi AGRO SHOW 2015 w Bednarach

19 września RBS w Malanowie zorganizował wyjazd na targi sprzętu rolniczego AGRO SHOW. Na targach można było zobaczyć najnowsze modele ciągników, kombajnów, maszyn rolniczych i innego sprzętu wiodących międzynarodowych producentów. Z wyjazdu skorzystało kilkudziesięciu klientów naszego banku wybierając sprzęt do zakupu w związku ze zbliżającym się okresem naboru wniosków z PROW 2014-2020.

RBS w Malanowie na otwarciu sezonu piłkarskiego wiosna 2015

RBS w Malanowie wspiera aktywny tryb życia w zgodzie z naturą i ekologią, zachęca także młodzież do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. Współzawodnictwo sportowe buduje więzi międzyludzkie, pozytywnie wpływa na zdrowie a także przygotowuje do zwycięstw i porażek w życiu pozasportowym. W kwietniu br. Prezes Banku Jan Tygielski uczestniczył w otwarciu sezonu wraz z drużyną klubu "Orzeł"z Kawęczyna. Bank jest fundatorem nowych strojów sportowych drużyny.


Na zdjęciach: od lewej Prezes RBS w Malanowie - Jan Tygielski, kapitan drużyny seniorów - Grzegorz Majda, sekretarz Gminy Kawęczyn - Bożena Macudzińska, Prezes Klubu GKS "Orzeł" Kawęczyn -  Edward Krawczyk, oraz zawodnicy drużyny seniorów GKS "Orzeł" Kawęczyn

 

Wręczanie książeczek SKO pierwszoklasistom

Tradycyjnie już uroczystości ślubowania klas pierwszych w szkołach podstawowych połączone są z przyjęciem dzieci do grona społeczności Szkolnych Kas Oszczędności. Nasz bank umożliwia rozwijanie u dzieci oszczędności i gospodarności poprzez gromadzenie środków finansowych na książeczkach SKO. Dodatkowo na stronie www.skowsgb.pl dzieci mogą korzystać z gier i zabaw, a pod przewodnictwem Opiekunki SKO mogą wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Spółdzielcza Grupa Bankowa po raz kolejny organizuje konkurs „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym", w którym nagrodami są środki finansowe lub nagrody rzeczowe dla uczniów, opiekunów SKO i szkoły.

Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie

Dnia 16 kwietnia 2015r. w Cekowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu RBS w Malanowie w roku 2014 oraz z działalności Rady Nadzorczej RBS w Malanowie w roku 2014. Oba sprawozdania zostały przyjęte uchwałami podjętymi przez Zebranie Przedstawicieli a członkowie zarządu uzyskali absolutorium.

Ponadto Zebranie zostało poinformowane przez biegłego rewidenta o wynikach audytu sprawozdania finansowego za rok 2014.

Prezes Zarządu KZBS Krystyna Majerczyk- Żabówka nakreśliła ogólnokrajową sytuację bankowości spółdzielczej oraz wyzwań czekających spółdzielnie w najbliższym czasie, a wynikających z nowych przepisów unijnych. Prezes podkreśliła także pełną kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością banków spółdzielczych, co gwarantuje bezpieczeństwo finansów klientów banków spółdzielczych.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Oddziału w Cekowie Kolonii

Dnia 16.04.2015 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku oddziału banku w Cekowie Kolonii.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych - Krystyna Majerczyk-Żabówka, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży SGB Bank SA – Wojciech Dzięcioł, Starosta Turecki – Mariusz Seńko, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego – Tadeusz Gebler, przedstawiciele samorządów: Gminy Ceków, Gminy Malanów, Gminy Kawęczyn, Gminy Turek, Miasta i Gminy Uniejów. Przybyli także delegaci na Zebranie Przedstawicieli RBS w Malanowie, Rada Nadzorcza RBS w Malanowie, przedstawiciele mediów, projektanci budynku oraz wykonawca budowy.

Czytaj więcej...

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia         VB Leasing         Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku